Lukk

Risikovilligheten gjør at primærmarkedet åpner opp

Utviklingen på de globale finansmarkedene fortsetter å indikere en relativt rask innhenting for verdensøkonomien. Stimuleringspakker, støttetiltak og mangelen på alternativer får verdens børser til å snuse på rekordnivåer. Samtidig rystes de hver gang det kommer nyheter om at viruset sprer seg igjen.

Land etter land har nå lettet på restriksjonene, og gjenåpningen står i fokus. Men i USA har viruset tvunget frem nye karantenetiltak på flere hold. Selv om uroen er der, har markedene is i magen og forventer at virkningene av korona skal isoleres til 2. kvartal, eller at sentralbankene står klar med seddelpressen for å redde investorene.  Dermed fortsetter innhentingen til tross for at virusspredningen pågår enkelte steder.

«Avviket mellom ratingsegmentene har blitt redusert noe ved at transaksjoner i primærmarkedet gir nye referanserammer for risikoprisingen.»

Den økte risikoappetitten har gjort det mulig for primærmarkedet å åpne forsiktig opp, både innenfor Investment Grade og High Yield, der selskaper som TietoEvry, Statnett, Bulk Industrier og Cibus har utstedt papirer. Avviket mellom ratingsegmentene har blitt redusert noe ved at transaksjoner i primærmarkedet gir nye referanserammer for risikoprisingen. Selv om det skjer en del rullering hos selskaper som allerede har hentet igjen mesteparten av fallet fra i mars, er det i noen tilfeller fortsatt store forskjeller mellom sektorer og spesifikke selskaper.

Innenfor Investment Grade handler det først og fremst om boligobligasjoner, som fortsetter å gi godt betalt sammenlignet med andre sektorer. Etter hvert som flere eiendomsselskaper utsteder nye papirer, begynner kurvene gradvis å stramme seg til, og kursen på obligasjonene stiger. Vi tror at det fortsatt finnes et potensial, og derfor har vi økt eksponeringen, primært mot boligeiendommer og samfunnsbygg.

I segmentet med høy avkastning har det drøyd med opphentingen, bortsett fra hos selskap som anses som koronarresistente. Men vi begynner nå å se tegn på at også mer perifere High Yield-selskaper henter inn deler av tapet. Dette er delvis fordi investorer tvinges ut på risikoskalaen når kvalitetsselskaper ikke lenger ser like attraktive ut sammenlignet med resten. Mangelen på nytt materiale bør også få en lignende effekt ved at prisene gradvis presses høyere når løpende kuponger og forfall må reinvesteres.

Det at fondet fokuserer på hele risikoskalaen, bidro til en sterk avkastning på 2,92 prosent i løpet av måneden, slik at årets nedgang nå er -5,87 prosent.

I fjor opplevde vi svært god risikoappetitt, og store kapitalstrømmer inn i fond presset kredittmarginene ned til rekordlave nivåer. Spredningen av koronaviruset skaper stor usikkerhet, og selv om det har skjedd en viss opphenting, er kredittmarginene fortsatt på attraktive nivåer. Vi opprettholder imidlertid vår konservative tilnærming med en balansert og diversifisert portefølje med fokus på likviditet. Vi er overbevist om at det fortsatte fokuset på bærekraftige selskaper vil bidra til den langsiktige avkastningen.

Mer om fonder

Flere artikler

Anledning til å være aktiv i annenhåndsmarkedet
Carnegie Corporate Bond

Anledning til å være aktiv i annenhåndsmarkedet

Juli var i stor grad preget av sommervarme i kredittmarkedet, og risikoaktiva steg generelt sett takket være bedre risikosentiment, selv om tempoet var noe lavere enn før. Den gradvise bedringen...

Niklas Edman 4 august 2020
Tripper utålmodig på sidelinjen
Carnegie Corporate Bond

Tripper utålmodig på sidelinjen

Etter to måneder med korona-uro steg de globale markedene i mai kraftig på nyheter om at flere land gradvis letter på restriksjonene og vender tilbake til normalen når smittekurvene flater...

Niklas Edman 3 juni 2020
Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020