Lukk

RSA og SCA sikrer porteføljen

De globale verdipapirmarkedene har flere måneder hatt en utvikling som er i samsvar med tradisjonelle forventninger til en konjunkturoppgang. Men i mars fikk vi inntrykk av at markedene inntok en mer skeptisk holdning.

Trenden med stigende renter og pen kursøkning på sykliske aksjer har blitt reversert, og nå står vi overfor en flatere rentekurve og økende interesse for aksjer som betaler ut høyt utbytte. En politisk forklaring kan være at president Trump ikke har fått gjennomslag for flere av valgløftene. Derfor settes det nå spørsmålstegn ved om han har evne til å få gjennom de vekstfremmende skattelettelsene og investeringene i infrastruktur som markedet hadde forventet. Oljeprisen, som har vært relativt stabil i lang tid, begynte også å falle.

Aksjemarkedene har likevel utviklet seg positivt. Europeiske aksjer har faktisk gjort det bedre enn amerikanske. Resultatet av det nederlandske valget, der populistene gjorde det dårligere enn meningsmålingene hadde spådd, bidro nok til at risikopremien kunne reduseres. Ellers er det aksjene i vekstmarkedene som utvikler seg best akkurat nå. I begynnelsen av 2017 var det ikke mange som trodde at dette skulle skje, for da steg dollaren og Trump truet med å trekke USA fra ulike handelsavtaler – noe som ville være spesielt negativt for mange vekstmarkeder.

Fondet steg også med 1,9 prosent i mars, og har dermed økt med 3,6 prosent i første kvartal under ett. Det at fondet har hatt en relativt høy aksjeandel, i underkant av 70 prosent, har bidratt til den gode utviklingen. I mars dro fondet også nytte av økt interesse for aksjer med høy direkteavkastning.

Fondet har fortsatt å øke i SCA siden vi mener at delingen som selskapet kunngjorde, er verdiskapende. Vi finansierte økningen ved å selge oss ned i Investor, der rabatten er redusert etter en pen kursoppgang. Investor-posisjonen vår er likevel fortsatt en viktig del av porteføljen. Forsikringskonsernet RSA Insurance Group er en ny obligasjonsposisjon. Selskapet eier Trygg-Hansa og har dessuten forsikringsvirksomhet i Canada og Storbritannia. Obligasjonsposisjonen i Globalt Connect har på selskapets anmodning blitt innløst før tiden til overkurs.

 

 

 

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020
Lokkende Telia og SCA
Carnegie Strategifond

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de...

John Strömgren 5 mai 2020