Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Social Initiative

Carnegie Fonder støtter Social Initiative, en organisasjon som arbeider for å hjelpe sårbare mennesker og å oppnå langsiktig forbedring. Social Initiative er en uavhengig ideell rådgivningsorganisasjon som hjelper selskaper og enkeltpersoner til å gjøre en virkelig forskjell i verden.

Målet vårt er å hjelpe sårbare mennesker, slik at de selv kan forbedre levekårene sine, og samtidig gi oppdragsgiverne våre muligheten til å engasjere seg.