Lukk

SBB fortsetter å overraske

November var preget av fortsatt god risikoappetitt. Igjen ble børsene drevet til rekordnoteringer, og europeiske kredittmarginer ligger nå på nesten samme nivå som før finanskrisen.

De globale makrosignalene har derimot vært blandet drops. Jobbtallene fra USA viste gode takter, og europeiske innkjøpstall kom inn noe over forventning (selv om trenden fortsatt er negativ). Makrotallene fra Kina ble derimot en negativ overraskelse. Rapporten fra siste FED-møte viser at den amerikanske sentralbanken ikke mener det er behov for å kutte rentene ytterligere. Til tross for dårligere økonomiske forhold kan den nylig overståtte rapporteringssesongen oppsummeres som relativt stabil fra et kredittperspektiv.

Det lokale kredittmarkedet holdt seg sterkt i løpet av november, og intensiteten var høy. En rekke eksisterende og nye utstedere la ut obligasjoner over hele risikoskalaen.

En intens måned med mange interessante selskapsmøter resulterte i flere investeringer. Disse inkluderte norske Tomra, som produserer panteautomater for PET-flasker, det svenske digitale kommunikasjonsselskapet Sinch og Heimstaden Bostad. Sistnevnte selskap utstedte et ansvarlig obligasjonslån for delvis å finansiere den nederlandske porteføljen som ble kjøpt fra morselskapet Heimstaden AB.

SBB, som er en av våre største posisjoner, fortsetter å overraske. Denne gangen la de inn et bud på en annen posisjon i porteføljen, nemlig Hemfosa – som også fokuserer på samfunnsbygg. Hemfosa har en annen risikoprofil med noe høyere gjeldsgrad, derfor fikk selskapets obligasjon et kurshopp på nyheten om budet. Samtidig fikk SBB en positiv ratingutsikt i forbindelse med budet, som på sikt også bør være positivt for obligasjonene – selv om disse falt svakt.

Månedens viktigste driver var det sterke markedet, og fondet steg med 0,17 prosent, slik at oppgangen hittil i år er 3,79 prosent.

 

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020