Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Sverigefond

Securitas på rett spor

Februar skulle bli enda en sterk børsmåned. I Sverige økte de brede indeksene: SAKS med 3,8%, OMX med 4,1% og Carnegie Small Cap med 1,1%. I Europa gikk STOXX 600 opp 1,8%, og amerikanske S&P endte måneden opp hele 5,3%.

Simon Blecher, forvalter

Rentenivået generelt steg noe, både i Sverige, USA og euroområdet. Det kommer inn makroøkonomiske tall som er både bedre og dårligere enn økonomenes estimater. Men generelt viser den amerikanske økonomien seg som svært robust, med lav arbeidsledighet, forbedret forbrukertillit og stabil industriell aktivitet – til tross for FED Funds rate på 5,5% (øvre bånd) og fallende forventninger til rentekutt fra FED.

Rapporteringsperioden for fjerde kvartal 2023 ble avsluttet i februar. Vi velger denne gangen å nevne Assa Abloy, Securitas og Elekta (sistnevnte har imidlertid et avvikende regnskapsår). Assa Abloy la frem en stabil rapport i tråd med markedets forventninger. Divisjonen Americas (Nord-Amerika og Sør-Amerika) oppviste fantastiske marginer hvis man tar i betraktning at marginene i HHI ligger langt under divisjonen generelt.

Og for HHI ser vi en betydelig oppside på lang sikt etter hvert som det amerikanske boligmarkedet henter seg inn igjen. Securitas kom med en rapport der særlig kontantstrømmen skilte seg ut positivt. Vi ser at selskapet fortsetter prosessen mot bedre marginer, og dessuten at synergier fra integrasjonen av Stanley Security blir tydelige i den europeiske divisjonen.

Selskapet bør kunne levere et resultat per aksje på nærmere 10 SEK allerede i år, med økende fortjeneste også neste år uten vesentlig avhengighet av konjunkturutviklingen. Securitas-aksjen byr dermed på en betydelig oppside. Elektas rapport for tredje kvartal 23/24 ble presset av et svakere marked i Kina, der myndighetenes antikorrupsjonstiltak har hatt vidtrekkende konsekvenser for innkjøp i helsesektoren. På den positive siden hadde selskapet en svært sterk kontantstrøm, og ledelsen ser at lønnsomheten fortsetter å styrke seg de kommende årene – 2024/2025. Fondet foretok noen mindre justeringer av eksisterende posisjoner i februar og evaluerer løpende nye posisjoner.

Forfatter

Simon Blecher

Fondsforvalter og CIO.