Lukk

Sektorer som gir best resultater: kommunikasjonstjenester og finansselskaper

Carnegie Global Quality Companies ga en avkastning på -0,1 prosent i mars og har dermed økt med 8,7 prosent hittil i år. De mest lønnsomme sektorene i april var kommunikasjonstjenester og finansselskaper.

Aksjene som ga best avkastning, var Alphabet (+14,1 %), SAP (+11,8 %) og S&P Global (+10,6 %). Avkastningen var svakere i tradisjonelt defensive sektorer som helse og dagligvarer drevet av økt konjunkturoptimisme. Fondets utvikling ble dratt noe ned av valutaeksponeringen, der for eksempel USD ble svekket med mer enn tre prosent mot SEK i løpet av måneden.

Måneden var preget av rentemeldinger fra en rekke sentralbanker, og kort sagt opprettholder man en ekspansiv pengepolitikk. Tallene som kom i løpet av måneden, gjenspeiler en fortsatt innhenting. Sterke industritall, økende forbruk og stigende sysselsetting ga videre støtte til mer sykliske aktiva.

Flere selskaper i porteføljen rapporterte kvartalsresultater i april. Alphabets omsetning økte med 34 prosent over samme kvartal i fjor, samtidig som fortjenesten doblet seg – blant annet drevet av svært sterk vekst i YouTube. Både salg og overskudd kom inn betydelig over analytikernes forventninger. SAPs rapport indikerte god resultatvekst, med effektiviseringstiltak som begynner å gi effekt. Omsetningsveksten var svakere, og salget av lisensprodukter falt, mens skybaserte tjenester økte med 7 prosent. Samtidig vokste ordrebeholdningen med 19 prosent. Ledelsen regner også med at veksten i skytjenester vil øke til 14–18 prosent det kommende året.

Siden oppstarten har fondets fokus på trygge kvalitetsselskaper for langsiktig eierskap gjort at det har oppnådd bedre risikojustert avkastning enn globale aksjeindekser. Posisjonenes lave konjunkturfølsomhet gjør også at fondet blir mer motstandsdyktig dersom konjunktursyklusen snur. Når det gjelder prising, handles porteføljen fortsatt uten overpris vs. aksjemarkedet – til tross for sterkere nøkkeltall på områdene vekst, lønnsomhet og risiko.

Mer om fonder

Flere artikler

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.
Carnegie Global Quality Companies

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.

Globale aksjer hadde en svakere periode i november, og de fleste børsene viste negativ utvikling etter at nyheten om en ny virusmutasjon skapte angst og svekket risikoviljen. Den hittil høye...

Emanuel Furubo 6 desember 2021
Månedens prestasjon: Garmin
Carnegie Global Quality Companies

Månedens prestasjon: Garmin

Globale aksjer hadde enda en positiv måned i august – den syvende måneden på rad. Konjunkturuavhengige selskaper gjorde det bra i månedens første uker, da lange markedsrenter begynte å stige....

Emanuel Furubo 3 september 2021
Markedsrotasjon til fordel for defensive selskaper og vekstfaktorer
Carnegie Global Quality Companies

Markedsrotasjon til fordel for defensive selskaper og vekstfaktorer

Globale aksjer som helhet hadde en positiv måned i juli, men resultatene på verdens børser varierte. I Europa og USA utviklet børsene seg godt, men i de asiatiske markedene var...

Emanuel Furubo 10 august 2021