Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Selskaps- og sektorvalg avgjørende

Oktober ble en negativ måned for fondet, og oppgangen i år er nå 13,8 prosent. Måneden har vært preget av uro i markedet og fryktelige geopolitiske hendelser. Dessuten har oktober vært nok en måned med høyere lange renter. Fremtiden ser imidlertid lysere ut etter at det skjedde flere gunstige hendelser kort tid etter månedsskiftet. Renten falt etter at Fed holdt styringsrenten uendret, og tempoet i obligasjonsutstedelsene i USA og inflasjonstrykket ble redusert.

Den negative stemningen i oktober innebar en nedgang for de fleste eierandelene. De mer likvide tapte mest, men fikk en rekyl like etter utgangen av måneden. Årets beste utvikling har kommet i Ares Management, 3I, Blackstone, Apollo og KKR. Utviklingen for private-equity-investeringer har generelt vist få overraskelser siden salgene har vært beskjedne.

Det som først og fremst har bidratt til verdiutviklingen, har vært porteføljeselskaper med eksepsjonelt god utvikling og bransjevalg. 3I Group i London har en stor posisjon med sterk utvikling, nemlig lavkostkjeden Action. Dessuten investerte Apollo tungt i pensjonsselskapet Athene, som i dag gir et stort bidrag til omsetningen – som for øvrig var rekordhøy det siste kvartalet. Den store trenden for private-equity-selskaper er at man i tillegg til rene eierinvesteringer også satser i private debt, der man overtar de strengt regulerte bankenes finansiering til selskaper.

Her finner man årets vinner, Ares Management, en sterk posisjon. Ares er opp 58 % i år (i SEK) etter god resultatutvikling. Dessuten har man oppnådd stor tilførsel av ny kapital i fondene samt oppkjøp av PE-forvaltere med et asiatisk fokus og et nytt samarbeid med en forvalter i Latin-Amerika.

Ytterligere informasjon om utviklingen for våre posisjoner og private equity-markedet generelt kan finnes i HarbourVests nåværende halvårsrapport. Selskapet har et stort antall investeringer i PE-fond og rapporterte en verdiøkning på 3,3 %, med en gjennomsnittlig omsetnings- og resultatutvikling i underliggende posisjoner på henholdsvis 10,6 % og 10,3 %. HarbourVest omsettes med 47 % rabatt i forhold til underliggende verdi (NAV) og er en av fondets mange posisjoner som aktivt kjøper tilbake aksjer.

Forfatter

Tom Berggren

Tom Berggren har vært aktiv i Private Equity-bransjen i over 20 år. Ansatt siden 2021. Hovedsjef i Carnegie Listed Private Equity siden starten i 2009. Tidligere administrerende direktør i Swedish Venture Capital Association.