Lukk

Sjekkliste: Slik finner du en god fondsforvalter

Historisk avkastning er det åpenbare utgangspunktet for de som ønsker å finne en vellykket aktiv forvalter. Men hva er kjennetegnene på forvaltere som skaper avkastning?

De som ønsker å foreta sin egen fondsanalyse, finner ulike forslag i litteraturen. Men mange av disse minner om «4P-kriteriene» som Jack Bogle (stifteren av fondskjempen Vanguard) introduserte i 1984: people, philosophy, portfolio og performance. Det er blitt vanlig å legge til en femte P, som står for process.

1 People

Har forvalteren erfaring? Hva med talent og lidenskap? Det å lykkes som investor krever hardt arbeid, men også brennende interesse. Like viktig er det at forvalteren har nok selvtillit og overbevisning til å motstå markedspresset og avstå fra å kjøpe en het aksje bare fordi «alle andre» gjør det. Samtidig må han eller hun være ydmyk nok til å erkjenne sine feil og lære av dem.

2 Philosophy

Har fondsselskapet en tydelig forvaltningsfilosofi, som alle forvalterne går god for? Noen fondsselskaper tilbyr alt: aktiv og passiv forvaltning, aksjefond og hedgefond. Det finnes imidlertid studier som viser at fond til forvaltningsselskap med én forvaltningsfilosofi gir bedre avkastning enn fond forvaltet av selskap med et bredere tilbud, selv om fondene har samme profil.

Det handler derfor ikke bare om at forvalteren skal ha tro på filosofien – det er en stor fordel hvis hele fondsselskapet deler samme tro. En enhetlig investeringsfilosofi tyder på spesialisering, noe som fører til at fondet tiltrekker seg rett kompetanse, som igjen fører til videre spesialisering.

3 Process

Har forvalteren rette forutsetninger for å iverksette filosofien sin? Får han eller hun støtte fra administrative ressurser?

Når det gjelder aksjefond, viser erfaringen at det er gunstig å ha én enkelt forvalter som ansvarlig for fondet. Utvilsomt bør hele organisasjonen være viet til samme investeringsfilosof (jf. 2. punkt ovenfor), men likevel bør ikke fondet forvaltes av et helt team. Når forvaltere har eneansvaret, blir fondene ofte mer konsentrerte. Det innebærer at forvalterne (forhåpentligvis) bare investerer i selskaper de har analysert grundig.

Konsentrasjonen betyr også at hver enkelt posisjon i fondet får større betydning, og dermed øker mulighetene for at det slår indeksen.

4 Portfolio

Ta en titt på fondets historiske posisjoner. Stemmer de overens med forvalterens investeringsfilosofi? En seriøs analyse viser ikke bare om fondet har gjort det godt – den avdekker også hvorfor det har gjort det godt, og kontroller at suksessen faktisk er en følge av investeringsfilosofien som forvalteren har oppgitt. En aktiv forvalter investerer etter eget hode og bryr seg ikke om hvordan en bestemt indeks ser ut eller er konstruert.

5 Performance

Er den historiske avkastningen logisk i lys av forvalterens investeringsprosess? Det er viktig å sikre at faktorene som har generert avkastningen, er bærekraftige. Bygger den gode historikken på lykketreff og kortsiktige bransjetrender, eller er filosofien mer tidløs?

Lykke til!

Flere artikler

Fondene åpne for handel som vanlig

Fondene åpne for handel som vanlig

Her kommer oppdatert informasjon om åpning av fondene som vi stengte for handel på fredag: På fredag bestemte Carnegie Fonders å stenge handelen i fond som investerer i selskapsobligasjoner. Som...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Verdier–Bærekraftsrapport fra Carnegie Fonder

Verdier–Bærekraftsrapport fra Carnegie Fonder

Bærekraftspørsmål står stadig oftere i søkelyset. Slike spørsmål er sjeldent nye for oss, siden vi alltid har vært opptatt av å investere langsiktig i selskaper med begrenset risiko. Som et...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Carnegie Fonder overtar Alfred Bergs svenske fond

Carnegie Fonder overtar Alfred Bergs svenske fond

Carnegie Fonder overtar 9 fond og diskresjonær forvaltning fra Alfred Berg, med en forvaltningskapital på nesten 10 milliarder svenske kroner. Transaksjonen forventes å sluttføres i løpet av fjerde kvartal 2019,...

Erik Amcoff 21 august 2019