Lukk

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av de viktigste er den amerikanske sentralbankens kunngjøring om at støttekjøpene av obligasjoner skal trappes ned om kort tid.

Samtidig står vi overfor høye energipriser og usikkerhet omkring Kinas vekst (spesielt grunnet finansieringssituasjonen til eiendomsselskapet Evergrande). I USA har man vanskeligheter med å få tilstrekkelig politisk støtte til kunngjorte investeringer og reformer, og dessuten har landet økt sitt gjeldstak. Renten har steget, noe som har ført til at verdien av statsobligasjoner har falt. Ved å investere i selskapsobligasjoner har fondet i stedet fått et positivt bidrag fra rentekomponenten, selv om man har kunnet skimte en viss svakhet også i dette markedet den siste tiden. Etter kraftige kursoppganger er mye nå høyt priset.

Deler av de likvide midlene som aksjesalgene skapte, har blitt utnyttet i september – hovedsakelig til å kjøpe opp to gamle favoritter, men også til en ny beholdning. Skogselskapenes aksjer har falt ganske mye på kort tid, og fondet har derfor økt posisjonen i Holmen. Skogsselskaper med egne skogeiendommer har fortsatt et langsiktig potensial. Økte energipriser er negativt, men samtidig har selskapene kraftressurser som bør prises opp hvis prisjusteringene er varige. Holmen er for eksempel over 55 prosent selvforsynt. Investeringsselskapene har vanligvis problemer med å stå imot en generell markedsnedgang. Grunnen er at selskapene ofte er belånt i større eller mindre grad, noe som gir en giringseffekt. I Investors tilfelle falt markedsnedgangen sammen med et bud på SOBI. Hvis budet aksepteres, blir Investor fri for gjeld – samtidig som selskapets mål er at gjelden skal ligge på 5–10 prosent. Det finnes dermed gode muligheter for nye porteføljeinvesteringer. Med en estimert rabatt på knapt 20 prosent fremstår Investor-aksjen som attraktiv, og fondet benyttet anledningen til å øke posisjonen.

Det nya innehavet utgörs av Karnov, en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö, hälsa och säkerhet. Kunderna är bland annat jurister, revisorer och skatterådgivare. Bland varumärkena kan nämnas Norstedts Juridik och Notisum. Bolaget verkar på den svenska och danska marknaden. Tillväxten är låg, 2 procent årligen, men mycket stabil. Bolaget ser möjligheter att addera nya geografiska marknader på sikt. Lönsamheten är hög och knappt 80 procent av omsättningen är återkommande intäkter i form av prenumerationsintäkter. Verksamheten binder mycket lite kapital och bolagets finansiella ställning ger utrymme för fortsatta förvärv.

I räntedelen bör nämnas att fondens största innehav, Heimstaden Bostad, köper lägenheter i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö och Köpenhamn till en total förvärvskostnad om SEK 92.5 miljarder från Akelius. Portföljen genererar SEK 2,8 miljarder i hyresintäkter. Men endast hälften av beståndet har genomgått uppgraderingar och det finns anledning att tro att den andra hälften kommer att uppgraderas av Heimstaden, vilket ger möjlighet att framöver höja intäkterna. Därutöver finns potential att ta ut operationella och finansieringssynergier. Köpet finansieras genom såväl en nyemission av aktier som nya lån.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Mer forsiktig offensiv
Carnegie Strategifond

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til...

John Strömgren 6 desember 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021
En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

På samme måte som i de forrige kvartalene slo de aller fleste selskapene høye forventninger i årets første kvartal. I mange tilfeller innebærer dette at man kan forsvare den kraftige...

John Strömgren 4 august 2021