Lukk

Slik finner Carnegie Global vinnerne

«Vi er verdiinvestorer. Dette betyr at vi har et svært langsiktig perspektiv og investerer i et fåtall gode selskap som har en dyktig ledelse – hvis de er undervurderte.» Slik forklarer forvalteren Mikael Tarnawski-Berlin investeringsfilosofien til Carnegie Fonders og det nye fondet Carnegie Global.

En global forvalter har hele verden som spillerom og mange selskap å velge mellom – nærmere bestemt over 52 000. Hvordan går man da fram for å finne de 25 selskapene som egner seg best i et langsiktig fond som Carnegie Global?

De første trinnene i utvelgelsesprosessen er relativt enkle. Som en forsiktig investor med høye krav til likviditet og rettsikkerhet vraker Mikael ca. 80 prosent av verdens børsselskap fordi de er for små, ikke omsettes med tilstrekkelig børsvolum eller er notert i land han anser som ustabile.

«Noen ytterligere tusen selskap forsvinner fordi de er i feil bransje. Jeg er uinteressert i for eksempel

Forvalter Mikael Tarnawski-Berlin.

råvareselskap og bioteknologiselskap, siden jeg synes de er altfor vanskelige å forstå og forutsi. Jeg er også uinteressert i våpen, alkohol, tobakk, spill og fossilt brensel – enkelt og greit fordi jeg ikke ønsker å støtte disse bransjene», sier Mikael Tarnawski-Berlin.

Men deretter blir konkurransen tøffere. Mikael ønsker å investere i enkle, stabile og bærekraftige lavrisikoforetak som har gode utsikter og ledes av dyktige folk.

«Jeg har ca. 500 slike selskap på listen min: svært gode og veldrevne selskap. Problemet er bare at mange av dem er litt for dyre, så det gjelder å vente. Jobben min handler om tålmodighet.»

Mikael venter på en situasjon der kursen blir lav nok på grunn av kortsiktig usikkerhet, lave forventninger eller undervurdert langsiktig potensial. Siden markedet er lunefullt og konjunkturfølsomt, kan en årvåken forvalter finne muligheter i glemte eller upopulære bransjer og selskap.

Aksjer som passer inn i porteføljen til Carnegie Global:

1. Godt selskap …

 • stabil, enkel, utprøvd og forståelig forretningsmodell
 • defensiv virksomhet med lav risiko
 • bærekraftig selskap med en ambisiøs holdning til ESG-spørsmål
 • gode utsikter i en attraktiv bransje

2. … som har dyktig ledelse

 • pålitelige mennesker – du kan ikke ha en god virksomhet med dårlige folk
 • operasjonell dyktighet
 • god til å allokere kapital
 • incentiver knyttet til det som virkelig skaper verdi

3. … og som er underprisede!

 • kursen er den viktigste: jo lavere kurs, desto høyere avkastning og lavere risiko
 • vi ønsker å finne selskap som er undervurdert både absolutt og relativt
 • vi liker lave P/E-tall og høyt direkteutbytte (utdeling eller tilbakekjøp)
 • gjerne skjulte eller undervurderte eiendeler
 • ønsker å investere med rabatt sammenlignet med markedet
 • første prioritet er å sikre nedsiden – vi investerer ikke hvis vi tror det finnes en risiko for at pengene går tapt
FEM EKSEMPLER PÅ AKSJER SOM EGNER SEG FOR CARNEGIE GLOBAL
Mer om Carnegie Global

Aktiv nyhet! Nå starter Carnegie Global – derfor et globalt fond, og derfor Carnegie Global.

«En må være langsiktig» Mikael Tarnawaski-Berlin plasserer alle sparepengene i eget fond – Carnegie Global.

Søkelys på bærekraft hos Carnegie Global – Vi velger bort flere bransjer.

Kort om fondet

Startdato: Fondet startet i 2014 som Pandium Global. Fra og med 3. september 2018 forvaltes det av Carnegie Fonder og heter Carnegie Global.

ISIN: SE0011616127

Risikoklasse: 5 av 7

Forvaltningsgebyr: 1,55 %

Minste tegningsbeløp / månedssparing: ingen grense

Les mer i fondets nøkkelinformasjon, produktark og brosjyre SE

Vær med oss fra starten!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om Global.

Mer om fonder

Global A

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

‎Aktiv nyhet! Nå starter Carnegie Global
Carnegie Global

‎Aktiv nyhet! Nå starter Carnegie Global

Nye Carnegie Global er et aktivt forvaltet aksjefond for de som ønsker å spare langsiktig i noen av verdens beste verdiselskap. Carnegie Globals mål er å være et grunnlag for...

Kristina Flintull 7 januar 2019
«En må være langsiktig»
Carnegie Global

«En må være langsiktig»

Forvalter Mikael Tarnawaski-Berlin plasserer alle sparepengene i eget fond – Carnegie Global. «Det mest spennende ved jobben min er når alt fungerer og jeg når fram til innsikt om et...

Kristina Flintull 7 september 2018
Søkelys på bærekraft hos Carnegie Global
Carnegie Global

Søkelys på bærekraft hos Carnegie Global

Det nye aksjefondet Carnegie Global holder seg unna flere bransjer, for eksempel olje, kull, våpen og tobakk. Og selskapene som fondet investerer i, må overholde internasjonale konvensjoner om miljø, menneskerettigheter...

Kristina Flintull 7 september 2018