Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Softbank opp 37% i februar

Den positive utviklingen de siste månedene fortsatte i februar, da markedet fikk støtte fra publiserte årsrapporter og selskapshendelser, skriver Tom Berggren, forvalter av Carnegie Listed Private Equity.

Softbank hadde den beste utviklingen i februar, etterfulgt av de amerikanske fondsselskapene Carlyle, KKR og Apollo. Softbank, verdens største investor i KI og ny teknologi, steg med 37% etter et pent kvartalsresultat og en kraftig økning for chipdesignselskapet Arm, som ble notert på børsen i fjor høst.

Softbank eier ca. 90% av Arm og har nå et kraftig fokus på investeringer innenfor sektoren. De har solgt ut hele posisjonen i Alibaba, som ble en av de beste større investeringene noensinne med en årlig avkastning (IRR) på 57% over eierskapsperioden på 23 år.

Carlyle steg kraftig i februar på en rapport som overgikk forventningene, samtidig som de meldte om et mandat på å kjøpe tilbake 10% av aksjene. I tillegg vil aksjonærenes andel av faste inntekter øke, samtidig som overskuddsdelingen svekkes. Blant månedens beste selskaper kan også nevnes Apollo – som rapporterte en økning i AUM på 19%. Nå er 58% av Apollos forvaltningskapital permanent, og resten er satt i tidsbegrensede fond.

Fond IX, deres største PE-fond, har hatt en årlig nettoavkastning på 22% siden oppstarten i 2018. Lavere rente fremover ventes å føre til høyere selskapspriser og flere oppkjøp. Våre selskaper er langsiktige og har benyttet seg av interessante investeringsmuligheter de siste årene. Det blir interessant å se hvordan verdiene realiseres fremover.

Vi er positive til forutsetningene for private equity og håper på en normalisering fremover. Siden årsskiftet for litt over to år siden ligger én tredjedel av våre posisjoner fortsatt i minus, men fondet har gjort det betydelig bedre i takt med den gode utviklingen i våre større posisjoner. På lengre sikt er vi glade for å ha kunnet levere høy avkastning til våre mange andelseiere.

Forfatter

Tom Berggren

Tom Berggren har vært aktiv i Private Equity-bransjen i over 20 år. Ansatt siden 2021. Hovedsjef i Carnegie Listed Private Equity siden starten i 2009. Tidligere administrerende direktør i Swedish Venture Capital Association.