Lukk

Solid resultatøkning i meksikanske Qualitas

Carnegie Global steg 2,7 prosent i januar, men ca. 2,2 prosent av dette skyldtes valutaeffekter. Flere av porteføljeselskapene la frem rapporter for hele 2019 i januar, og nyhetene var stort sett gode.

KKR fortsetter å utvikle seg sterkt. Forvaltningskapitalen økte med 8 prosent og substansverdien per aksje med 24 prosent. Selv om aksjen steg med over 50 prosent i 2019, verdsettes investeringsselskapet til mindre enn 5 ganger fortjenesten hvis man justerer for merverdiene i balansen.

Qualitas hadde også et godt år der selskapet vokste i takt med bilforsikringsmarkedet i Mexico. Dessuten har forbedret lønnsomhet på forsikringsområdet gitt en betydelig økning i fortjenesten. Resultatene gjenspeiles i Qualitas aksjekurs, som steg med 95 prosent i 2019.

Franklin Covey økte gjentagende inntekter med 22 prosent og anslår at de i 2020 kommer til å generere kontantstrømmer på 25–30 millioner. Det vil si at konsulentselskapet ikke bare vokser vesentlig raskere enn markedet, men det er også billigere.

HCA Healthcare vokste i noe raskere takt enn i fjor. Omsetningen økte med 10 prosent og fri kontantstrøm per aksje med 8 prosent. Av 3 milliarder dollar som selskapet tjente i løpet av året, ble halvparten brukt på utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Resten ble brukt til å kjøpe opp Mission Health – et av de største helseforetakene i Nord-Carolina.

ADS var den eneste skuffelsen blant rapportene. Etter rendyrkingen av selskapet for privat label-kredittkort har det hatt noe motvind i overgangen fra det krympende offline-segmentet til det mer attraktive online-segmentet. I 2019 var omsetningen uendret, men økte kostnader og kredittap førte til en nedgang på 35 prosent i fortjeneste per aksje. At Melisa Miller ble byttet ut som adm.dir. etter bare 5 måneder, bidro også til usikkerheten rundt selskapet og dets dårlige utvikling i løpet av året.

Et finansselskap som derimot har utviklet seg bedre, er Credit Acceptance Corp, der fortjeneste per aksje steg med 18 % i løpet av året.

Flere artikler

Ny posisjon
Carnegie Global

Ny posisjon

Carnegie Global A falt i verdi med 2,4 prosent i løpet av måneden. Valutaeffekten var negativ og utgjorde 0,5 prosent. De største vinnerne var Schwab, Alphabet og Prosus, og de...

Mikael Tarnawski-Berlin 4 november 2020
Ny investering
Carnegie Global

Ny investering

Carnegie Global steg 0,2 prosent i løpet av måneden. Valutaeffekten var positiv og bidro med 3,0 prosent. De fremste vinnerne var Unilever, Paychex og Ryman Healthcare, og de største taperne...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2020
To nye posisjoner
Carnegie Global

To nye posisjoner

April ble Carnegie Globals beste måned overhodet med en økning på 14,7 prosent. Rekorden må selvfølgelig ses i sammenheng med at forrige måned var fondets dårligste noensinne. De største bidragsyterne...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 mai 2020