Lukk

Spådommer om forbedret ordreinngang og en lys framtid

Februar var en sterk måned for Carnegie Corporate Bond B, som steg med 0,91 prosent. Vi opplevde generelt sett stigende aksjemarkeder, fallende langsiktige renter og lavere kredittmarginer.

USA-børsene klatret til et nytt historisk toppnivå, og Trump fortsatte med sine oppsiktsvekkende uttalelser og åpne krangling med mediene, samtidig som han stimulerte markedet med tunge investeringer i infrastruktur. Økonomien så ut til å være på bedringens vei, med sterke selskapsrapporter, spesielt fra banker og industriselskaper. For selskapene ble de positive konjunktursignalene gjenspeilt i ordreinngangen, som ble sterkere enn ventet – og dessuten justerte mange selskaper framtidsutsiktene oppover.

Til tross for sterke tall og økte inflasjonsforventninger falt de lange markedsrentene tilbake i februar som følge av økt bekymring for politisk risiko. Blant annet er det franske valget nært forestående, og her har EU-motstanderen Marine Le Pen hatt framgang i meningsmålingene.

Selv i Nederland, som går til urnene 15. mars, har Frihetspartiet stor støtte, selv om det ikke er sannsynlig med en «Nexit». Dessuten er Hellas igjen i nyhetsbildet med forhandlinger om landets gjeldsbyrde og framskritt når det gjelder långivernes reformkrav.

Noen av styremedlemmene i FED har begynt å antyde en potensiell renteøkning i mars, selv om markedet ikke er helt overbevist ennå. Dette får oss til å tro at Feds neste renteøkning kommer i fokus i løpet av våren. Det er sannsynlig at Fed hever renten i løpet av første halvdel av 2017. Sveriges Riksbank holdt reporenten uendret på -0,5 %, men fastholder at det fortsatt er høyere sannsynlighet for kutt enn en økning i framtiden.

Februar var en sterk måned for nordiske kreditter, og dette gjenspeiltes i fortsatt høy etterspørsel etter kreditt over hele risikoskalaen og dermed fallende kredittmarginer. Primærmarkedet var svært aktivt i segmentet for lavrentepapirer, der mange velkjente selskaper var ute og søkte kapital. Et par selskaper har også valgt å skaffe seg en offisiell kredittrating, som har vært på linje med eller bedre enn tidligere «skyggeratinger».

Vi deltok i emisjoner fra det svenske kraftnettselskapet Ellevio, BillerudKorsnäs, Hexagon og Castellum. Carnegie Corporate Bond hadde en god måned med en oppgang på 0,91 prosent og dro framfor alt fordel av fondets høyrentepapirer og ansvarlige banklån. Vi opprettholder en kort rentebinding, for tiden på 0,9 år.

Effekten av positive økonomiske signaler og økte inflasjonsforventninger på finansmarkedene blir for tiden hemmet av usikkerheten knyttet til økt politisk risiko. Volatilitetsrisikoen øker framover, og vi har som vanlig tenkt å opprettholde en balansert portefølje for å begrense effekten.

Mer om fonder

Flere artikler

Risikovilligheten gjør at primærmarkedet åpner opp
Carnegie Corporate Bond

Risikovilligheten gjør at primærmarkedet åpner opp

Utviklingen på de globale finansmarkedene fortsetter å indikere en relativt rask innhenting for verdensøkonomien. Stimuleringspakker, støttetiltak og mangelen på alternativer får verdens børser til å snuse på rekordnivåer. Samtidig rystes...

Maria Andersson 3 juli 2020
Tripper utålmodig på sidelinjen
Carnegie Corporate Bond

Tripper utålmodig på sidelinjen

Etter to måneder med korona-uro steg de globale markedene i mai kraftig på nyheter om at flere land gradvis letter på restriksjonene og vender tilbake til normalen når smittekurvene flater...

Niklas Edman 3 juni 2020
Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020