Lukk

Stakkars pensjonssparere

«Momentum» har vært en vellykket investeringsstrategi i år, spesielt i mai og juni. Strategien innebærer at verdipapirer som allerede har fått en god utvikling, fortsetter oppover, uten hensyn til prisingen. Såkalte verdiselskap som har en forsvarlig prising, unngås derimot av investorene.

I de store internasjonale indeksene ligger andelen defensive selskap nå på sitt laveste nivå noensinne, samtidig som stort sett all nysparing i aksjefond ender opp i indeksfond. Stakkars pensjonssparere!

Siden vi prioriterer selskaper med høy direkteavkastning og stabilt utbytte, ender vi vanligvis opp med å investere i verdiselskap. Vi er overbevist om at det i det lange løp er her den beste avkastningen oppnås, selv om det kanskje ikke ser slik ut i dagens marked. Carnegie Strategy Fund B falt med 0,9 prosent i juni, noe som innebærer en avkastning hittil i år på 0,5 prosent.

Bekymringene for handelskrig har trolig hatt en negativ effekt på konjunkturfølsomme selskaper. Svenske aksjer og den svenske valutaen har også vært relativt svak. Dette kan forklares med at Sverige er svært avhengig av eksportindustrien og dermed av at verdenshandelen kan fungere uten nye hinder. Siden årsskiftet har den svenske kronen svekket seg ca. 10 prosent mot de større valutaene! Det svenske og nordiske rentemarkedet har derimot vært stabilt.

I løpet av juni investerte fondet i Handelsbanken og Swedbank. Fondene har ikke eid større posisjoner i svenske bankaksjer tidligere i år, men i stedet valgt å investere i bankobligasjoner. Siden bankaksjene utviklet seg svakt, har dette vært et godt valg. Men etter denne utviklingen framstår de nå som mer attraktive i forhold til obligasjonene. Aksjene har en direkteavkastning på ca. 6–7 prosent, sammenlignet med obligasjonsrenten på ca. 3 prosent. Fondet har derfor finansiert kjøpet av bankaksjer gjennom salg av bankobligasjoner.

Fondet har også investert i et obligasjonslån utstedt av danske Jacob Holm. Selskapet produserer såkalte non-woven-produkter som brukes i hygiene- og helsesektorene. Obligasjonen gir en kupongrente på ca. 4,5 prosent.

Flere artikler

Turbulens skaper muligheter
Carnegie Strategy Fund

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på...

John Strömgren 5 november 2018
Styrketegn fra Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner,...

John Strömgren 25 august 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018