Lukk

Sterk økonomi, men økt volatilitet

I oktober var søkelyset rettet mot nyhetene fra sentralbankene. Riksbanken fortsetter med dagens obligasjonskjøp og kunngjorde ingen endringer i rentebanen. Den europeiske sentralbanken forlenger derimot obligasjonskjøpene sine til september 2018, selv om de halveres i omfang. Samtidig beholder ESB muligheten til å forlenge obligasjonskjøpene ytterligere og presiserte at den ville fortsette å reinvestere kuponger og obligasjoner ved forfall så lenge det anses som nødvendig. Markedet tolket ESB som noe dueaktig, og som en konsekvens falt de langsiktige markedsrentene.

I svenske medier har mye av søkelyset vært rettet mot boligmarkedet, som begynner å vise tegn til nedkjøling. Som en følge av dette omsettes mange boligutviklere lavere i finansmarkedene når det gjelder prisingen av både aksjer og obligasjoner.

Bortsett fra hos boligutviklerne fortsetter aktiviteten på det nordiske kredittmarkedet å være relativt høy, og mange nye og eksisterende utstedere henter inn kapital. Selv om trenden i markedet fortsatt er positiv, er prisingen litt mer volatil enn tidligere, spesielt i annenhåndsmarkedet, og vi ser en klarere differensiering mellom enkeltselskaper og sektorer.

I oktober deltok vi blant annet i primærtransaksjoner i det finske eiendomsselskapet Mercada og den norske aluminiumsprodusenten Norsk Hydro. I annenhåndsmarkedet har vi også benyttet anledningen til å sikre gevinst, hovedsakelig i underordnede bankobligasjoner som har hatt en historisk høy prising. Carnegie Corporate Bond B steg i oktober med 0,30 prosent, som betyr at fondet har hatt en totalavkastning på 4,95 prosent siden årsskiftet. Vi fortsetter å holde durasjonen kort for å minimere renterisikoen i porteføljen, og vi er også konservative i synet vårt på kredittdurasjon – vi foretrekker kortere løpetid, men belønner de obligasjonene som etter vår mening har en attraktiv margin.

Fortsatt sterke økonomiske signaler bidrar til en relativt bedre kredittkvalitet. Men den geopolitiske risikoen gjør at vi fortsetter å opprettholde en balansert portefølje for å ta høyde for eventuell økt volatilitet framover. Når det gjelder fondets avkastning, har 2017 vært et meget godt år til nå, og vi forventer derfor en mer normalisert avkastning framover.

Mer om fonder

Flere artikler

Vaksineringsstart driver risikoappetitten
Carnegie Corporate Bond

Vaksineringsstart driver risikoappetitten

Covid, covid, covid! Etter å ha preget nyhetsstrømmen i nesten ett år fikk vaksinegodkjenningen og -starten i desember risikoappetitten til å øke. Investorene ser lyset i tunnelen, og akkurat nå...

Niklas Edman 7 januar 2021
Investeringer i Mercell, Epiroc og Storm Real Estate
Carnegie Corporate Bond

Investeringer i Mercell, Epiroc og Storm Real Estate

Valg- og virusuroen som fikk de globale finansmarkedene i kne i slutten av oktober, forsvant like plutselig som den kom. Frykten for at det amerikanske presidentvalget skulle avgjøres i høyesteretten,...

Niklas Edman 3 desember 2020
«Globale markeder har i stor grad blitt preget av nyheter om ukontrollert smittespredning»
Carnegie Corporate Bond

«Globale markeder har i stor grad blitt preget av nyheter om ukontrollert smittespredning»

Til tross for at det ble lagt frem sterke rapporter i løpet av måneden, har globale markeder i stor grad blitt preget av nyheter om ukontrollert smittespredning. Det at flere...

Niklas Edman 2 november 2020