Lukk

Sterk utvikling i Latin-Amerika

Det strømmer fortsatt kapital inn i selskapsobligasjoner fra vekstmarkeder, og vi har notert en relativt stabil utvikling med hensyn til kredittspreader. Langsiktige USA-renter steg også mot slutten av februar etter pene BNP-tall.

Signaler om noe mykere pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken fortsatte å gi drahjelp til markedet. Og hvis handelskonflikten mellom USA og Kina kommer nærmere en løsning og Kinas vekst stabiliseres, kan det gi ytterligere støtte til vekstmarkedene framover. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond steg med 0,44 prosent i februar.

I løpet av måneden solgte vi den ene av posisjonene våre i investeringsselskapet Vostok New Ventures, mens vi lot den andre obligasjonen forfalle til betaling (jamfør forrige månedsbrev). Vi reduserte også eksponeringen mot telekomoperatøren Millicom etter at selskapet hadde kjøpt opp Telefonicas virksomhet i tre land i Mellom-Amerika. Vi anser avtalen som logisk for Millicom, men den fører til at gjeldsgraden i selskapet øker. Derfor valgte vi å halvere posisjonen vår, slik at vi blir mer fleksible i tilfelle det utstedes et nytt obligasjonslån til fornuftige vilkår som et ledd i finansieringen. Ellers har de fleste posisjoner videreført den positive trenden fra årets begynnelse.

Framfor alt har utviklingen i Latin-Amerika vært sterk som en følge av de ovennevnte signalene fra Fed. Når Fed er avventende, får de latinamerikanske sentralbankene mer rom for stimulering hvis det skulle bli nødvendig. Pensjonsreformen som man lenge har snakket om i Brasil, skal sendes til kongressen for avstemming. Det er snakk om en ambisiøs reform der blant annet pensjonsalderen økes. Samlet sett gir reformen innsparinger på over 1000 milliarder reais i løpet av 10 år. Et eventuelt reformvedtak vil trekke de langsiktige rentene kraftig ned, og dette har til en viss grad skjedd i løpet av måneden. I tillegg kommer stor etterspørsel etter selskapsobligasjoner i kombinasjon med redusert tilbud nå i begynnelsen av året.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond investerer i selskapsobligasjoner fra verdens vekstmarkeder. Fondet har eksponering mot både Investment Grade og High Yield og har god geografisk spredning. Porteføljens posisjoner er valutasikret for at fondet skal holde nede volatiliteten.

Flere artikler

Vi øker i oppgradert Alrosa
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vi øker i oppgradert Alrosa

Også i mars fortsatte det å strømme kapital inn i selskapsobligasjoner fra globale vekstmarkeder, slik at markedet fikk fortsatt støtte. Selv om aktiviteten på primærmarkedet har kommet i gang, er...

Mona Stenmark 4 april 2019
Vostok selger russiske Blocket
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vostok selger russiske Blocket

Året har begynt godt for selskapsobligasjonene på verdens vekstmarkeder. Forventninger om at den amerikanske sentralbanken (FED) skal være mer forsiktig med renteøkninger framover, bidro til bedre stemning. På det siste...

Mikael Engvall 4 februar 2019
Sterk balanse
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Sterk balanse

Desember ble en positiv måned for de globale vekstmarkedene. Amerikanske renter falt det meste av måneden, samtidig som kredittmarginene var relativt stabile. Den amerikanske sentralbanken økte renten med 0,25 prosentpoeng...

Mikael Engvall 3 januar 2019