Lukk

Sterke rapporter fra den russiske finanssektoren

Sberbank og Moskva-børsen la fram gode tall for fjerde kvartal i februar. Carnegie Rysslandsfond falt 0,1 prosent i løpet av måneden og er opp 50 prosent på ett år.

Oljeprisen har stort sett holdt seg uendret i løpet av måneden, og det har derfor ikke funnes pådrivere for videre oppgang i det russiske markedet. Interessen for russiske aksjer er redusert, og det har skjedd en viss gevinstsikring etter høstens sterke oppgang.

Det russiske statistikkbyrået har oppjustert tallene for 2016, slik at vekstprognosene ikke ser like gode ut i 2017. Veksten har blitt holdt oppe av vekst utenfor markedssektorer, for eksempel i forsvaret. Den svake forbruksveksten fortsetter å påvirke økonomien negativt.

Sentralbanken har besluttet å holde reporenten uendret på 10 prosent. Banken beholder sin haukaktige holdning og signaliserer fortsatt høye realrenter. Den er fortsatt bekymret for inflasjonsforventninger og risikoen for lønnsøkninger. Sentralbanken har også begynt å kjøpe utenlandsk valuta til reservefondet for finansdepartementets regning. Dette har ennå ikke påvirket rubelkursen spesielt mye, men siden valutakjøpene skal fortsette, kan kursen påvirkes på lang sikt.

Nylig har det blitt kunngjort mange resultater. Sberbank kom med svært sterke tall for fjerde kvartal. Banken rapporterte en ROE på over 20 prosent, betydelig høyere enn forventet. Også finanssektoren på Moskva-børsen fikk en fin utvikling. EBITDA-marginen ble hele 73,9 prosent. InterRAO la fram resultater for hele 2016. Selskapet klarte ikke å leve opp til prognosene på grunn av en rekke engangskostnader knyttet til revalueringer av eiendeler. Vi har likevel fortsatt tro på selskapet. Luxofts rapport var omtrent som forventet. Det er interessant at selskapet nylig kunngjorde et oppkjøp innenfor konsulentbransjen for telekommunikasjon og media (InterPro). Selskapet fortsetter dermed å diversifisere.

Transneft kommer til å gjennomføre en nyemisjon rettet mot den russiske staten. Vi mener at risikoen i selskapet er økende, og har nylig solgt våre posisjoner.

Det russiske finansdepartementet har lagt fram et nytt forslag til regjeringen om at alle statlige selskaper skal bli tvunget til å betale 50 prosent av fortjenesten i utbytte. Finansdepartementet skriver at statsbudsjettet går glipp av 150–200 milliarder rubler hvis man firer på kravet om 50 prosent. Motstanden fra det statlige næringslivet er intakt, og det gjenstår å se hva som skjer.

Mer om fonder

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerer i aksjer notert i Russland og i andre deler av tidligere Sovjetunionen. Her finnes store naturressurser, men også mange spennende selskaper i nyere bransjer. Fondet kan også...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Redusert utbytte fremover
Carnegie Rysslandsfond

Redusert utbytte fremover

Til tross for nye koronautbrudd i for eksempel USA og Tyskland roet det russiske markedet seg ned i juni. Rysslandsfonden steg med 1 prosent uten større dramatikk. Samarbeidet innenfor OPEC+...

Fredrik Colliander 3 juli 2020
«Oljeselskapene har steget kraftig i mai»
Carnegie Rysslandsfond

«Oljeselskapene har steget kraftig i mai»

Rysslandsfonden falt med 1 prosent i mai. Den negative utviklingen skyldtes i stor grad styrkingen av den svenske kronen. SEK har steget 5 prosent mot dollar siden slutten av april...

Fredrik Colliander 3 juni 2020
Kraftige russiske restriksjoner og støttepakker
Carnegie Rysslandsfond

Kraftige russiske restriksjoner og støttepakker

Etter fallet i mars fikk de globale børsene en pen utvikling i april. Moskva-børsen har også gjort det godt, til tross for uroen på oljemarkedet. Den 20. april falt amerikanske...

Fredrik Colliander 5 mai 2020