Lukk

Sterke rapporter støtter opp om kursoppgang

Takket være uvanlig sterke markeder for både aksjer og selskapsobligasjoner steg fondet kraftig i april. Fondet klatret i løpet av måneden med 5,7 prosent, og dermed har det hatt en økning hittil i år på hele 15,6 prosent.

Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. Dessuten tror stadig flere at det kinesiske regimets økonomiske stimuli vil bidra positivt til global vekst i andre halvdel av 2019.

Mange påpeker at det særlig er Europa som drar nytte av høyere vekst i Kina. Samtidig er inflasjonstrykket svært svakt, og renten holdes derfor lav inntil videre. Da den Riksbanken meldte at ytterligere renteøkninger vil bli utsatt, fikk det den svenske kronen til å svekke seg ytterligere.

Det er også bemerkelsesverdig at årets sterke utvikling på aksjemarkedene, både i Norden og globalt, har funnet sted til tross for at det ikke fløt kapital inn i aksjefond. Det har åpenbart funnes mye tilgjengelig investeringskapital.

Selskapsrapportene har også gitt støtte til den sterke utviklingen. Flere av fondets posisjoner steg som respons på gode tall. Volvos driftsresultat oversteg forventningene med knapt 20 prosent, hovedsakelig drevet av positiv utvikling innenfor forretningsområdet lastebiler. Driftsmarginen nådde nesten 12 prosent i kvartalet, og takket være sterke kontantstrømmer økte den allerede store kassebeholdningen til knappe 50 milliarder SEK. Det negative i rapporten var svakere ordreinngang enn forventet.

Lifcos rapport var igjen god, og først og fremst var det forretningsområdet Systems Solutions som overrasket positivt. Til tross for at Dometic-aksjen har hatt en meget sterk utvikling hittil i 2019, fortsatte aksjen opp etter en god rapport.

At SBB fikk kredittratingen oppgradert til Investment Grade, bidro positivt til månedens kursoppgang. Obligasjonen har vært en svært god investering siden starten, med en samlet årsavkastning på knappe 10 prosent, i stor grad drevet av ratingoppgraderingene.

Flere artikler

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019