Lukk

Sterkt nordisk marked til tross for global uro

Det nye året begynte i samme ånd som i fjor, med god risikoappetitt og fortsatt jakt på avkastning. Men i januar ble det sterke sentimentet brått svekket av spenninger mellom USA og Iran samt av koronaviruset, som også kan få en indirekte negativ effekt på selskaper som er særlig eksponert mot det kinesiske markedet. Den økte uroen førte også til at de globale lange rentene falt på bred front.

På sentralbanksfronten kunngjorde Fed at rentenivået skulle opprettholdes. Renten fikk støtte fra et fortsatt sterkt arbeidsmarked, selv om selskapenes investeringsvilje fremdeles er svak. Også ECB holder renten uendret og understreker at den kommer til å fortsette å reinvestere forfall under tilbakekjøpsprogrammet så lenge det er nødvendig, uavhengig av positive eller negative rentebevegelser.

På det lokale obligasjonsmarkedet kom aktiviteten snart i gang etter nyttårsfeiringen. Til tross for global uro hadde det nordiske markedet en sterk utvikling gjennom hele måneden, hjulpet av kapitalinnstrømming til fond og tilbudsunderskudd. At marginene fortsatt presses noe nedover, blir enda tydeligere når man ser på emisjonene som er foretatt i euro, der risikopremien er betydelig lavere enn i Norden.

På primærfronten bød januar på relativt høy aktivitet. Blant annet har vi deltatt i nyemisjoner fra det svenske investeringsselskapet M2 Asset Management (fjorårets favoritt), Samhällsbyggnadsbolaget (fondets største andel) og det norske cruiseselskapet Hurtigruten. Ellers har vi allokert kapitaltilstrømmingen inn i eksisterende obligasjoner. De aller fleste enkeltposisjoner har bidratt positivt til månedens avkastning. SBB og Heimstaden ligger i toppen, gjeldoppkjøpsbransjen gjør det fortsatt godt, mens noen få obligasjoner har bidratt negativt.

Fondets posisjon i Melin Medical, som tilbyr betalingsløsninger og inkassotjenester, har dessverre blitt påvirket negativt av et nytt norsk lovforslag som tar sikte på å begrense gebyrstørrelsen ved innkreving av mindre fakturabeløp.

 I januar ga porteføljen en avkastning på 0,55 prosent, som også tilsvarer avkastningen så langt i år.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020