Lukk

Større aksjeandel

En uvanlig svak utvikling på både aksje- og kredittmarkedene i desember innebar at fondets håp om positiv årsavkastning ble knust. Avkastningen i desember var –2,85 prosent, noe som medførte at avkastningen for hele 2018 ble –3,52 prosent. Langsiktige investorer kan trøste seg med at gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti årene utgjør hele 11,14 prosent.

Rimeligvis forklares nedgangen med økt bekymring for at økonomien nå svekkes, samtidig som sentralbankene strammer til. Både Europa og Kina har vist tegn til svakhet tidligere, men nå har dessuten også de positive effektene av kraftige skattekutt i USA begynt å ebbe ut. Sentralbankene har dessverre lite handlingsrom for stimulering siden rentene er så lave i utgangspunktet. I tillegg er offentlig gjeld høy i et historisk perspektiv. Imidlertid vil kanskje planlagte renteøkninger legges på is.

I desember økte vi gradvis aksjeandelen i fondet til ca. 55 prosent. Årsaken er at aksjer kommer til å stige relativt mot obligasjonsrenter i kjølvannet av kursnedgangen, selv om kredittspreadene også har økt. Blant annet har vi byttet visse bankobligasjoner mot aksjer i Handelsbanken og Sampo. Direkteavkastningen på Handelsbanken-aksjen er ca. 7 prosent, som virker attraktivt sammenlignet med renten fondet får på bankobligasjonene som finansierte kjøpet – nemlig ca. 4 prosent. Gjennom oppkjøp av Sampo-aksjer får fondet eksponering mot Nordea og det nordiske forsikringsmarkedet med høy direkteavkastning, like under 8 prosent. Ut gikk bankobligasjoner utstedt av Nordea, DNB og Handelsbanken.

Gjennom kjøp av aksjer i Autoliv, Epiroc og SKF har fondet supplert sin beholdning av disse aksjene. Vår vurdering er ganske enkelt at disse aksjene har falt for mye. Kjøpene har blitt finansiert ved salg av obligasjoner utstedt av Color Group og Sagax, og ved at aksjeposisjonen i Telia er redusert.

Flere artikler

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018