Lukk

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar på nyheter om at koronaviruset hadde spredt seg utenfor Kina. Italia rapporterte at antall smittede hadde økt raskt.

Det lokale nordiske kredittmarkedet har hittil klart seg noe bedre enn sitt europeiske motstykke, der fremfor alt High Yield og ansvarlige lån har fått en korreksjon. Problemene forsterkes av ensidig kapitalflyt ut av fond, der ETF-ene har ledet an i salget. For de nordiske papirene kom kurskorreksjonen først på slutten av måneden. Selv om kredittspreadene har økt, er obligasjonene fremdeles relativt dyre fra et historisk perspektiv. Men hvis man er selektiv, er det mulig å finne interessante kjøpsmuligheter i papirer som har blitt rammet unødvendig hardt.

Primæraktiviteten i det nordiske kredittmarkedet var relativt høy inntil nyhetene om koronavirusets spredning satte en stopper for nye emisjoner. I begynnelsen av måneden investerte vi i nyemisjoner fra eiendomsaktørene Fastpartner, Heimstaden og Niam. I annenhåndsmarkedet har vi først og fremst redusert de fleste posisjonene og dermed økt kontantandelen. Vår konservative tilnærming i det nåværende risikoklimaet har gjort at vi i en periode har fokusert sterkere på likviditet. Grunnen er at vi vil sikre oss at vi kan håndtere mulige innløsningsordrer, men også benytte oss av interessante investeringsmuligheter som oppstår når visse papirer tilsynelatende blir rammet urettmessig hardt.

I fjor opplevde vi at en svært god risikoappetitt og kraftig kapitalinnstrømming til fond presset ned kredittmarginene til rekordlave nivåer. Usikkerhetsfaktorer som fortsatt spredning av koronaviruset og ulik typer geopolitisk risiko gjør at vi opprettholder vår konservative tilnærming med en balansert, diversifisert og fremfor alt likvid portefølje med fokus på korte og mellomlange obligasjoner. Vi er dessuten overbevist om at vårt fortsatte fokus på bærekraftige selskaper vil bidra til den langsiktige avkastningen.

 

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Sterkt nordisk marked til tross for global uro
Carnegie Corporate Bond

Sterkt nordisk marked til tross for global uro

Det nye året begynte i samme ånd som i fjor, med god risikoappetitt og fortsatt jakt på avkastning. Men i januar ble det sterke sentimentet brått svekket av spenninger mellom...

Maria Andersson 4 februar 2020