Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Styre og ledelse

Styrelse

Jan Bernhard Waage

Styrets leder. Lang erfaring i fonds- og kapitalforvaltning. Grunnlegger av Wassum Investment Consulting.

Anders antas

CFO Carnegie Group.

Karin Burgaz

Adm.dir. og managementkonsulent hos Nohrstedt & Partners AB. Tidligere blant annet kundeservicesjef hos mobiloperatøren 3 og e-handelsforetaket Klarna AB.

Ledelse

Andreas Uller

Adm.dir.

SIMON BLECHER

CIO.

PETER GULLMERT

Head of Sales.

JENS LINDSKOG

COO.

Revisor

Pwc AB

Hovedrevisor er Helena Kaiser de Carolis.