Lukk

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner, viser det seg at Stockholmsbørsen ble hengende etter verdensindeksen. Mønsteret fortsetter: Amerikanske aksjer, som er svært avhengige av «FAANG», utvikler seg sterkt, mens vekstmarkedene faller.

Nå er det Tyrkia som har fått oppleve et kraftig fall på valuta- og verdipapirmarkedene, og dette har smittet over på mange vekstmarkeder. Det virker som om markedet også anser svensk krone for en vekstmarkedsvaluta, men i Sverige har som sagt aksjene steget og nøytralisert valutatapet. Sannsynligvis kommer Sverige ikke til å påvirkes særlig av Tyrkia, men usikkerheten omkring det nåværende stortingsvalget kan likevel ha hatt en viss negativ innflytelse på kronen Ellers gjør den svenske økonomien det godt, og selskapene leverer sterke rapporter. Rentene har holdt seg stabile, men kredittspreadene økte noe etter å ha krympet i juli.

Mange av fondets viktige posisjoner la fram rapporter i juli og ble derfor nevnt i forrige månedskommentar. Holmens rapport kom først i august, og som svar på rapporten steg aksjen med ca. 15 prosent. Av ukjente Carnegie Strategy Fund B steg med 2,7 prosent i juli, og så langt i år er det opp 5,7 prosent.

I august kjøpte fondet Essity, som har hatt en svak utvikling i år på grunn av høyere priser på papirmasse og nedjusterte inntjeningsforventninger. Selskapet har imidlertid i stor grad klart å justere utsalgsprisen etter kostnadsøkningene, og prognosen peker nå på at inntjeningen øker med 10 prosent. Vi tror det er et tegn på styrke at selskapet klarer å kompensere for prisøkninger på 50 prosent på den viktigste innsatsvaren.

På den annen side har fondet redusert eksponeringen mot bankaksjer etter at disse har hatt god utvikling i løpet av sommeren. Investeringen i DNB ga svært god avkastning, både absolutt og sammenlignet med investeringene i svenske banker. Det ser ut til at vi nok en gang må utsette håpet om få å drahjelp fra høyere renter.

Flere artikler

Turbulens skaper muligheter
Carnegie Strategy Fund

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på...

John Strömgren 5 november 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018
Stakkars pensjonssparere
Carnegie Strategy Fund

Stakkars pensjonssparere

«Momentum» har vært en vellykket investeringsstrategi i år, spesielt i mai og juni. Strategien innebærer at verdipapirer som allerede har fått en god utvikling, fortsetter oppover, uten hensyn til prisingen....

John Strömgren 1 juli 2018