Lukk

Tegn på svakere konjunktur

Etter en svak mars skjøt aksjemarkedene fart i april. Carnegie Strategy Fund B steg med 2,0  prosent. Selskapene kan generelt rapportere om et sterkt første kvartal med høy inntjeningsvekst. Blant fondets posisjoner var det hovedsakelig Dometic og Telia som overrasket positivt i sine rapporter. Men mange konjunkturfølsomme virksomheter, inkludert ingeniørselskapene, opplevde kurssvingninger til tross for positive rapporter. Ikke minst her i Europa kommer det signaler om at økonomien har passert toppen, og dette får åpenbart investorene til å bli mer forsiktige.

I kortere perspektiv ser den amerikanske konjunkturen bedre ut, og inflasjonen er på vei opp, riktignok fra et lavt nivå. 10-årig USA-rente har klatret opp mot et nivå på 3 prosent, og flere analytikere forventer nå opptil 4 rentestigninger fra Fed. Samlet sett har dette ført til at US-dollaren styrket seg i april. I Sverige øker inflasjonen imidlertid ikke, og Riksbanken har nå signalisert at det kommer til å ta tid før renten økes. Som en direkte følge har den svenske kronen svekket seg mot nesten alle de globale valutaene, ikke bare dollaren. På kort sikt er dette godt nytt for eksportindustrien, men bankene ønsker nok heller høyere rente, spesielt siden konkurransen på boliglånsmarkedet kan forventes å spisse seg til. Fondet har også valgt å selge posisjonen i Nordea.

I stedet har ABB blitt tatt inn som en ny posisjon. Med virksomhet innenfor elektrisitetsdistribusjon, kraftoverføring og industriroboter ser selskapet ut til å være godt posisjonert for framtiden. Lønnsomheten er derimot lavere enn hos mange konkurrenter. Dette kan selvsagt ses på som et potensial, men også som en grunn til å sette spørsmålstegn ved ledelse og struktur. Fondet har også økt flere eksisterende posisjoner.

Vi merker oss at Telia nå lanserer et omfattende tilbakekjøpsprogram. Dette har vi i lengre tid foreslått i møter med selskapet. I april og mai er det også tid for generalforsamlinger. Som i tidligere år har vi valgt å utøve stemmeretten ved å delta på mange av disse, og dessuten er vi med i et titalls valgkomiteer.

Les mer om Carnegie Strategy Fund B

Flere artikler

Turbulens skaper muligheter
Carnegie Strategy Fund

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på...

John Strömgren 5 november 2018
Styrketegn fra Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner,...

John Strömgren 25 august 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018