Lukk

Tilbakekjøp ga fin premie

Første kvartal 2019 kan oppsummeres som svært sterkt, og markedene ser ut til å ha glemt høstens tøffe fall. Aktiviteten på primærmarkedet økte i løpet av mars, samtidig som risikoappetitten fortsatt var god.

At Theresa Mays brexit-avtale har fått nei, nei og atter nei, synes ikke å påvirke investorene betydelig. Kredittmarginene falt likevel videre, delvis drevet av at sentralbankene (FED og ECB) fortsetter å komme med dueaktige signaler om at renten skal holdes uendret og eventuelle renteøkninger utsettes.

Etter en rapporteringssesong som generelt indikerte at de større selskapene gjør det godt og har sterk kontantbeholdning, fortsatte oppkjøpsbølgen som har gjort at vi har måttet ta farvel med favorittaksjer som Ropo og Vostok de siste månedene. Nå må vi også si adjø til fondets nest største posisjon Containerships, siden hovedaksjonæren CMA Group har kjøpt opp selskapet og løst inn obligasjonene med til premie på 6,51 %. På grunn av høy aktivitet i transaksjonsmarkedet kombinert med et mer aktivt primærmarked har vi deltatt både på primær- og sekundærmarkedet.

En av nye fondets posisjoner er et samarbeidsprosjekt mellom Slättö og FastPartner der selskapene utvikler området Spånga i Stockholm. Andre nye posisjoner inkluderer nettmegleren Nordnet og Hexagon Composites – et selskap som produserer gassbeholdere til kjøretøy, industriselskap og forbrukere. Etter at programvareselskapet Link Mobility ble kjøpt opp i løpet av høsten, har vi investert ytterligere i IT-bransjen gjennom Zalaris, som leverer skybaserte lønns- og personaltjenester. Gamle kjenninger, for eksempel Axactor, har benyttet anledningen til å utvide den eksisterende obligasjonen for å finansiere ytterligere vekst, og DDM kunngjorde at det refinansierer en av obligasjonene og samtidig øker lånet for å kunne utvide virksomheten.

På grunn av sterk markedsutvikling har alle fondets segmenter fått en pen utvikling i løpet av måneden. Carnegie High Yield Select steg med 0,81 prosent i mars og er dermed opp 2,81 prosent så langt i for 2019.

Flere artikler

Underliggende yield: 15 prosent
Carnegie High Yield Select

Underliggende yield: 15 prosent

Det første kursfallet var bredt og jevnt fordelt, men i april reflekterte prisingen i større grad underliggende virksomhet og effekten av covid-19. Imidlertid finnes det fortsatt store forskjeller på områdene...

Niklas Edman 7 mai 2020
Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet
Carnegie High Yield Select

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet

Mars måned kom kun til å handle om den globale spredningen av koronaviruset og dets innvirkning på både realøkonomien og risikosentimentet. Effektene av spredningen har vært mye kraftigere enn fryktet....

Maria Andersson 6 april 2020
Korreksjon med muligheter
Carnegie High Yield Select

Korreksjon med muligheter

Mesteparten av februar var preget av fortsatt godt risikosentiment og nye toppnoteringer på globale børser. Oppgangen fikk imidlertid en brå slutt da markedene ble kjent med nyheten om at koronaviruset...

Maria Andersson 4 mars 2020