Lukk

To nye aksjer i Strategifondet

Juni var en god måned for fondet med en avkastning på 5 prosent, som innebærer en total oppgang på 16,7 prosent i løpet av første halvår.

Både aksje- og kredittmarkedet utviklet seg sterkt i løpet av måneden. Selv om det fortsatt finnes risiko knyttet til USAs handelskrig, sendte sentralbankene i både USA og EU signaler om at de kan komme til å vurdere ulike former for lettelse dersom det viser seg at konjunkturen svekkes. Investorer står overfor et dilemma der aksjemarkedets prising tilsier at selskapene forventes å få en god resultatvekst, samtidig som obligasjonsmarkedet signalerer lavkonjunktur.

Fondets aksjeandel fikk i juni en god utvikling som medførte at den endte på i overkant 60 prosent – som vi mener er i høyeste laget. Derfor har vi solgt en del aksjer, slik at andelen nå ligger på ca. 58 prosent. Fondet har solgt seg ned i Volvo, ABB, Autoliv, Handelsbanken, Platzer og Industrivärden. Posisjonen i sistnevnte aksje er dermed avviklet fullstendig.

Til tross for reduksjonen av aksjeandelen har fondet kunnet investere i to nye poster. John Mattson forvalter og utvikler en konsentrert portefølje av boliger på Lidingö, rett utenfor Stockholm. Den synlige avkastningen på litt over 2 prosent kan virke lav, men takket være eiendommens beliggenhet har man store sjanser for realvekst i leieprisene. Det finnes også gode muligheter for å utvikle og forbedre eiendomsporteføljen og øke leieinntektene ytterligere.

SCA er også en ny aksjepost i fondet, selv om vi har vært inne i selskapet på et tidligere tidspunkt. Vi solgte aksjen etter en kraftig kursoppgang da selskapet ble splittet opp i SCA og Essity. Lavere priser på papirmasse har hatt en negativ innvirkning på aksjen, men til dagens kursnivå virker aksjen på nytt attraktiv. Hvis vi sammenligner prisingen av skogseiendommen som BillerudKorsnäs nylig solgte til institusjonelle investorer, med den bokførte verdien av skogseiendommene til SCA og Holmen, finnes det en betydelig urealisert gevinst. Holmen er allerede en viktig posisjon i fondet. I et klima med forventning om lave renter på lang sikt og økt etterspørsel etter såkalte alternative aktiva, vil utvilsomt realaktiva som skogseiendommer bli oppfattet som svært interessante.

Som nevnt har fondet økt andelen selskapsobligasjoner, blant annet gjennom et hybridlån utstedt av DNB.

Flere artikler

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer
Carnegie Strategifond

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer

Et turbulent 2020 endte med en relativt rolig desembermåned. Verken aksje- eller rentemarkedene beveget seg i større grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere vekstmarkeder har steget...

John Strömgren 7 januar 2021
Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020