Lukk

To nye posisjoner i porteføljen

Måneden bød på bred aksjenedgang drevet av blant annet økt bekymring for den økonomiske og politiske utviklingen i Kina og flaskehalser innenfor globale logistikkjeder. Da den amerikanske sentralbanken FED utviklet tidslinjen for når den skal begynne å trappe ned på støttekjøpsprogrammet, drev den opp langsiktige renter og la ytterligere press på de globale aksjemarkedene.

De mest lønnsomme sektorene i porteføljen var forbrukerrelaterte, med varige forbruksgoder i spissen, etterfulgt av dagligvarer. Fondets helseforetak hadde på nytt en svak måned, men utviklet seg noe bedre enn sektoren som helhet og handles til en stadig mer attraktiv prising. Selskapene som ga best avkastning, var Sony (+9,9 %), Reckitt (5,3 %) og Booking Holdings (+3,2 %).

Etter at produksjonen begynte å halte som følge av mangelen på halvledere, har Sony gjennom hele året slitt med å dekke etterspørselen etter spillkonsoller. Dette påvirker igjen salget av spill. I løpet av måneden kunne mange forhandlere fylle på i butikkhyllene etter at selskapet hadde sikret seg nok brikker til en produksjon på 14,8 millioner enheter i år. Reckitt ble handlet opp da investorene søkte seg til sikrere selskaper, samtidig man holdt en investordag med oppdateringer om betydelige kostnadsbesparelser og marginforbedringer.

I løpet av måneden gikk vi inn i to nye selskaper og solgte et annet. En ny posisjon er American Procter & Gamble, som kombinerer god lønnsomhet og langsiktig vekst med svært lav konjunkturfølsomhet og samtidig handles uberettiget billig.  En annen ny posisjon er franske Kering, som blant annet eier merkene Gucci og Saint Laurent. Prisingen har falt kraftig etter at Kina kunngjorde en mer aggressiv fordelingspolitikk. Etter vår oppfatning overvurderer markedet politikkens langsiktige virkning på selskapets resultat, og de reduserte forventningene gir oss dermed en god mulighet til å plukke et ledende kvalitetsselskap til en gunstig pris. Samtidig solgte vi Kao – et japansk selskap som driver innenfor forbrukermerker, spesielt i Asia. I utgangspunktet er det et selskap som vi fortsatt har sansen for, men i dag handles det relativt dyrt med tanke på fremtidsutsiktene.

Mer om fonder