Lukk

Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Makroøkonomiske tall, både tilbake- og fremadskuende, har de siste månedene vist at den økonomiske aktiviteten i verden er betydelig høyere enn tidligere forventet. Selv om BNP i EU falt i første kvartal som følge av nedstengningen av store deler av samfunnet, var nedgangen betydelig lavere enn fryktet.

Som kjent har også verdipapirmarkedene utviklet seg sterkt i år, og det har lønt seg å ta høy risiko. Forventningene til selskapenes rapporter for første kvartal var derfor generelt høye.

Det viste seg at det ikke fantes grunn til bekymring, for sett under ett slo rapportene konsensus. Opptil tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger – i mange tilfeller med god margin. Bildet er det samme på mange andre markeder. Aksjemarkedet steg også i april, men kanskje ikke i den grad man skulle tro basert på selskapsresultatene. Det kan være mange forklaringer på dette. Kanskje lå markedets forventninger faktisk et godt stykke over analytikernes. Vi vet allerede fra før at analytikerne er flinkere til å beskrive historien enn å forutsi fremtiden.

Den kraftige resultatøkningen hos industriselskapene er nå hovedsakelig drevet av marginforbedringer og god kostnadskontroll, ikke av økt salg. Bankenes forbedringer skyldes for en stor del mer midlertidige faktorer som realisasjonsgevinster og lavere kredittap. Flere selskaper rapporterer også om komponentmangel og høyere pris på innsatsvarer. Det sistnevnte kan sikkert ha en midlertidig effekt, men bør ikke påvirke situasjonen på lengre sikt. Det er jo ikke bare Volvo som rammes av mangel på halvledere; det samme gjelder også konkurrentene. På samme måte forholder det seg med for eksempel Essity og masseprisene. Gitt markedsposisjonene vil disse selskapene etter hvert kunne velte de økte kostnadene over på kundene. Og høy etterspørsel er jo i bunn og grunn positivt.

Ikke minst på grunn av dette har vi valgt å øke fondets posisjon i Volvo. Selskapets kvartalsrapport var gjennomgående sterk, med økning både i salg, resultat og kontantstrøm. I tillegg var ordreinngangen knallsterk og slo markedets forventninger med god margin. Driftsmarginen kom på nesten 13 prosent og overgikk dermed marginmålet på 10 % over en konjunktursyklus. Det er spesielt positivt at lønnsomheten nå er såpass høy til tross for at leveransene av lastebiler fortsatt ligger under tidligere toppnoteringer.

Ellers har fondet ikke foretatt større endringer verken på aksje- eller obligasjonssiden. Fondet steg med 2,7 prosent i april, og dette innebærer at oppgangen hittil i år har vært på 9,0 prosent. Selvfølgelig kan man ikke forvente at fondet skal levere mer enn en forventet årsavkastning hvert tertial, og derfor må vi regne med at det kommer tilbakeslag. For den langsiktige investoren mener vi likevel at en relativt høy aksjeandel er å foretrekke. Samtidig holder vi oss som kjent til selskaper med sterk kontantstrøm og stabile balanser.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Mer forsiktig offensiv
Carnegie Strategifond

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til...

John Strömgren 6 desember 2021
Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.
Carnegie Strategifond

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av...

John Strömgren 5 oktober 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021