Lukk

Turbulens skaper muligheter

Aksjemarkedene var svært svake i oktober, og dette har selvfølgelig fått følger for fondets utvikling. Kredittmarkedene var derimot ikke preget av samme nervøsitet. Dette kan tolkes som et tegn på at børsutviklingen var en korreksjon ned, og ikke begynnelsen på et stort fall.

Som tidligere i år har fondets fordeling mellom aksjer og kredittinstrumenter vært på ca. 50/50. Samlet sett falt Carnegie Strategy B med 4,11 prosent i oktober, og dermed har det hatt en økning hittil i år på 1,13 prosent.

I løpet av måneden la mange av fondets posisjoner fram rapporter for tredje kvartal. En generell observasjon er at kursreaksjonene har vært negative, i flere tilfeller utpreget negative, uavhengig av hvorvidt selskapene levde opp til forventningene vi og mange analytikere hadde. En forklaring kan være at markedet for øyeblikket ikke bryr seg mye om fortjenesten det siste kvartalet, men i stedet ser framover og forventer at resultatet nå kommer til å falle.

Det er sjelden vi kjøper og selger samme aksje innenfor et kort tidsrom. De store kursbevegelsene i oktober har imidlertid etter vår mening skapt langsiktige muligheter for oss som er aktive forvaltere. I september solgte fondet aksjer i både Dometic og Skanska, men etter kursfallet i kjølvannet av rapportene har fondet kjøpt seg inn i disse to aksjene igjen. Det skal sies at Skanska rent formelt ikke har rapportert ennå, men de viktigste tallene ble lagt fram før tiden da selskapet kunngjorde overraskende store nedskrivninger på infrastrukturprosjekt i USA. Noen få dager etter kunngjøringen meldte imidlertid Skanska om at de hadde solgte en kontoreiendom i Boston med en utviklingsgevinst på litt over 1 milliard kroner, noe som viser hvilke overskuddsverdier som også finnes i selskapets prosjektportefølje.

Fondet har videre kjøpt aksjer i ABB, Atrium Ljungberg, Epiroc og Holmen. Epiroc er en ny posisjon. Selskapet ble utskilt fra Atlas Copco og produserer blant annet borerigger samt gruve- og anleggsutstyr. Den historiske veksten er god, marginen høy og gjelden lav. Kjøpet er finansiert ved salg av deler av posisjonene i Investor og Telia – to aksjer som klarte markedsturbulensen i oktober relativt bra.

Flere artikler

Styrketegn fra Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketegn fra Essity

Det svenske aksjemarkedet steg med 2,7 prosent i august og ser ved første øyekast ut som et av månedens vinnere. Men hvis utviklingen i andre markeder omregnes til svenske kroner,...

John Strömgren 25 august 2018
Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser
Carnegie Strategy Fund

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med...

John Strömgren 8 august 2018
Stakkars pensjonssparere
Carnegie Strategy Fund

Stakkars pensjonssparere

«Momentum» har vært en vellykket investeringsstrategi i år, spesielt i mai og juni. Strategien innebærer at verdipapirer som allerede har fått en god utvikling, fortsetter oppover, uten hensyn til prisingen....

John Strömgren 1 juli 2018