Lukk

Underliggende yield: 15 prosent

Det første kursfallet var bredt og jevnt fordelt, men i april reflekterte prisingen i større grad underliggende virksomhet og effekten av covid-19. Imidlertid finnes det fortsatt store forskjeller på områdene sektorer/risikoappetitt og kapitalstrømmer, og disse er sentrale for det daglige sentimentet.

Norske sektorer har blitt rammet dobbelt opp av korona og oljepriskrasj, mens defensive/europeiske selskaper har fått en viss rebound. I praksis har Q1-rapportene ingen betydning. Fremtidsutsiktene er basert på kvalifiserte gjetninger, og den virkelige testen finner sted når Q2/Q3-rapportene kommer og gjenspeiler de reelle konsekvensene for selskapenes virksomhet.

Fokuset er fortsatt rettet mot å opprettholde en likvid portefølje og tilstrekkelig med kontanter til å håndtere kapitalflyten i fondet og ta vare på interessante muligheter. Dagens yield på 15 prosent er attraktiv, slik at markedet vil kunne takle visse utfordringer. Men uansett kortsiktige bevegelser er det den langsiktige utviklingen som står i søkelyset. Usikkerheten innebærer at volatiliteten er høy, og vi har festet blikket lengre frem for å vurdere selskapenes forutsetninger for å overleve.

På grunnlag av den tidligere kursdiskrepansen har vi økt posisjonen i selskaper som vi tror vil takle krisen. Jacob Holm har hatt en tøff periode med ugunstig pris/miks, men kan nå begynne å glede seg over lavere innsatspriser, samtidig som etterspørselen etter selskapets produkter øker. Etter vårt syn har Verisure falt uforskammet mye med tanke på selskapets sterke forretningsmodell. Til og med EG7 (Toadman) har falt til nivåer der vi finer obligasjonen attraktiv, spesielt i tider når virksomheten drar fordel av sosiale begrensninger. Disse kjøpene er blitt finansiert ved reduksjon av posisjonene i B2, Selecta og Transcom, samt Chembulks innløsning av deler av obligasjonen til en make-whole-kurs på 105 prosent.

Fondets utvikling er fortsatt preget av risikoappetitten, som igjen påvirkes av kapitalstrømmer. I april steg fondet med 3 prosent, slik at den totale veksten for 2020 er på –15,4 prosent.

Flere artikler

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet
Carnegie High Yield Select

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet

Mars måned kom kun til å handle om den globale spredningen av koronaviruset og dets innvirkning på både realøkonomien og risikosentimentet. Effektene av spredningen har vært mye kraftigere enn fryktet....

Maria Andersson 6 april 2020
Korreksjon med muligheter
Carnegie High Yield Select

Korreksjon med muligheter

Mesteparten av februar var preget av fortsatt godt risikosentiment og nye toppnoteringer på globale børser. Oppgangen fikk imidlertid en brå slutt da markedene ble kjent med nyheten om at koronaviruset...

Maria Andersson 4 mars 2020
Fokus på annenhåndsmarkedet
Carnegie High Yield Select

Fokus på annenhåndsmarkedet

Det sterke sentimentet fra 2019 fortsatte inn i nyåret, men ble snart svekket av militær spenning mellom USA og Iran samt av det kinesiske koronaviruset, som sprer seg globalt. Selv...

Maria Andersson 4 februar 2020