Lukk

Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong

De asiatiske markedene fikk en noe svakere utvikling i mai. Markedene falt ikke særlig mye i lokal valuta, men så godt som hele nedgangen skyldtes en svekkelse av dollar mot svensk krone med 4,0 prosent.

I mai fortsatte det kinesiske samfunnet og økonomien på veien tilbake til normal aktivitet. Med noen få unntak har man unngått å bli rammet av en smittebølge nummer to. Smittetilfellene er i hovedsak importerte og har blitt behandlet raskt. Både salget av boliger og etterspørselen etter biler opplevde en sunn oppgang den siste måneden. Restaurantene, både i Kina og Hongkong, har vært stappfulle av gjester som alle har hatt munnbind på.

Men ikke før hadde virus-uroen lagt seg, så dukket det opp nye trusler i horisonten. USA satte i gang en ny runde i handelskonflikten med Kina. I tillegg til å anklage Kina for å ha sluppet ut viruset med vilje ønsker USA å gjeninnføre restriksjoner på eksport av amerikansk teknologi til kinesiske selskaper. Dette vil hovedsakelig ramme telekomselskapet Huawei, men også det taiwanske halvlederselskapet TSMC er i faresonen, siden Huawei er en av dets største kunder. TSMC løste dette ved å tilby å bygge en ny halvlederfabrikk i USA til 12 milliarder dollar. Utpressing er og forblir Donald Trumps modus operandi.

Kinas årlige folkekongress ble arrangert 22. mai. I tillegg til nye støttetiltak for økonomien var det viktigste lanseringen av ny sikkerhetslovgivning for Hongkong. Etter demokratiprotestene i fjor ønsker Kina å begrense volden og gjeninnføre lov og orden. Avtalen med britene, inngått da Hongkong ble tilbakeført til Kina i 1997, omfattet bestemmelser om at Hongkong skulle ha et visst selvstyre, og at britiske lover skulle gjelde i 50 år. Disse bestemmelsene ser nå ut til å bli undergravd. Samtidig spiller Hongkong en viktig rolle når det gjelder å hente inn internasjonal kapital til kinesiske selskaper.

Tiltakene må sees på som brikker i et spill mellom USA og Kina når tonen og retorikken mellom landene skjerpes. USA truet øyeblikkelig med å frata Hongkong status som «Most Favored Nation» når det gjelder handelsforbindelsene med USA.

Mer om fonder

Asia A

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger
Carnegie Asia

Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger

«Don’t fight the Fed», som man pleier å si. De asiatiske markedene utviklet seg sterkt i juni, og Carnegie Asia steg i verdi med 8,2 prosent. Fasit for første halvår er...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Kina 95 prosent av normalt
Carnegie Asia

Kina 95 prosent av normalt

De asiatiske markedene hentet seg inn i april etter et rekordfall i mars. Carnegie Asia steg i verdi med 4,8 prosent i løpet av måneden. Alt i alt ser det ut...

Gunnar Påhlson 6 mai 2020
Handelskrigen var en mild bris sammenlignet med korona
Carnegie Asia

Handelskrigen var en mild bris sammenlignet med korona

Etter en tomåneders «lock down» befinner Kina seg nå i en situasjon der antallet nye koronatilfeller er begrenset. Japan og Sør-Korea er på rett vei, mens Taiwan, Hongkong og Singapore...

Gunnar Påhlson 2 april 2020