Lukk

Verdier–Bærekraftsrapport fra Carnegie Fonder

Bærekraftspørsmål står stadig oftere i søkelyset. Slike spørsmål er sjeldent nye for oss, siden vi alltid har vært opptatt av å investere langsiktig i selskaper med begrenset risiko. Som et resultat har vi vanligvis investert i de mer veldrevne selskapene, selv om det ikke tidligere ble kalt bærekraft, skriver Hans Hedström, adm.dir, i Verdier–Bærekraftsrapport fra Carnegie Fonder .

Hans Hedström, adm.dir.

Samfunnsdebatten, investorenes forventninger og ikke minst vår egen overbevisning gjør at vi i dag jobber med bærekraftspørsmål på en mye mer strukturert måte enn før. Ikke minst er vi mer proaktive gjennom dialoger med selskapene.

I denne utgaven av VERDIER – Carnegie Fonders bærekraftsrapport prøver vi å beskrive hvordan dialogen foregår. For eksempel har Fredrik Colliander og Karin Fries jobbet hardt med å få russiske porteføljeselskaper til å signere Global Compact, FNs ti prinsipper for hvordan næringslivet bør jobbe med spørsmål knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsrett og korrupsjon. Som Karin sier det i et intervju på side 16: «Slike regler er det mangelvare på i Russland, så vi har fått svært god respons. Det siste året har fem av porteføljeselskapene signert – og vi vet at ytterligere to er på rett vei.»

Bare dette tar vi som en bekreftelse på at bærekraftsarbeidet bærer frukt.

Mange investorer vil at vi skal ekskludere for eksempel fossilt brensel, men vi foretrekker ordet unngå og prøver å være pragmatiske. Hvis vi for eksempel ekskluderer Stockholm Exergi, Kraftringen og Ellevio, vil rentefondet Carnegie Investment Grade bli «fossilfritt», men ikke selskapene. Og hva er egentlig viktigst? Selskapene trenger ganske enkelt kapital fra slike som oss for å omstille seg til en mer bærekraftig virksomhet, slik Mikael Engvall og Mona Stenmark beskriver nærmere på side 8–9.

Det viktigste i arbeidet vårt er en grundig analyse, der både bærekraft og klassiske finansspørsmål er integrert i investeringsprosessen. Senere i denne rapporten beskriver analytiker David Östman hvordan vi ser på den store aksjeposten Duni og fondenes såkalte karbonavtrykk. Som det fremgår av artikkelen, finnes det ikke alltid enkle svar eller åpenbare veivalg. Derfor er det viktig å hele tiden tørre å utfordre og utvikle sin metodikk, noe vi i Carnegie Fonder gjør gjennom utdanning og workshops. Kunnskap er makt.

Les Verdier.