Lukk

«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»

Månedens beste selskaper var ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure og Chrysalis. Disse posisjonene er gode eksempler på hvilke selskaper vi velger blant de ca. 300 børsnoterte private-equity-selskapene som finnes globalt. Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track record. Samtidig er vi en verdiinvestor som legger vekt på børsverdi sammenlignet med underliggende verdier.

Onex, basert i Toronto, har siden starten i 1984 generert en årlig avkastning på 27 prosent før avgifter for solgte eierandeler. Forvaltningskapitalen utgjør 45 milliarder USD, opp 37 prosent på 12 måneder, der en betydelig del er egenkapital. De andre av månedens beste posisjoner har også sterk track record og en god blanding av underliggende porteføljeselskaper. Særlig kan man nevne Investors store posisjoner i EQT og Klarna (som er Chrysalis største posisjon), som har oppnådd en svært kraftig verdiøkning.

Det er høy aktivitet i markedene nå, og posisjonene våre har blant annet vært aktive med børsintroduksjoner. Et eksempel er svenske Oatley, der våre posisjoner Blackstone og Softbank er blant eierne. Siden i fjor høst har private-equity-markedet vært i balanse etter en periode der investeringene dominerte kraftig, siden pandemien åpnet muligheter for selskapsskjøp til lavere priser. Private-equity-selskapene har nå atter en gang giret opp på salgssiden. Vi har stor tro på våre posisjoners evne til å navigere under ulike markedsforhold. Samtidig pågår det fortløpende et aktivt utviklingsarbeid i underliggende porteføljeselskaper, med vekstinitiativ og lønnsomhetsforbedringer.

Ellers går forvaltningen videre som forventet. Posisjonene vi tror mest på og har høyest allokering til, har gått gjort det bedre enn porteføljen generelt i løpet av måneden og året – slik vi har rapportert i tidligere perioder. Årets beste verdiutvikling finner vi i tyske Aurelius, som har spesialisert seg på turn-arounds. Nummer to er den japanske venture capital-investoren JAFCO og de store amerikanske fondsselskapene Blackstone, KRR og Carlyle.

 

Mer om fonder

Listed Private Equity A

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder. ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Positivt syn til tross for nervøst marked
Carnegie Listed Private Equity A

Positivt syn til tross for nervøst marked

Etter en lang periode med positiv utvikling snudde aksjemarkedene nedover i september, og alle de større indeksene utenfor Japan og Kina var negative. Som i tidligere perioder med markedsturbulens klarte...

Tom Berggren 6 oktober 2021
God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger
Carnegie Listed Private Equity A

God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger

I august kom den beste utviklingen i Compass, Pantheon og Chrysalis. Som før gir publiserte rapporter og positive nyheter utslag i høyere børskurser når markedet får konkret informasjon om god...

Tom Berggren 3 september 2021
Digitalisering og vekst
Carnegie Listed Private Equity A

Digitalisering og vekst

I juni ga Carnegie Listed Private Equity en avkastning på +4,0 prosent, og siden årsskiftet har det steget med +25,6 prosent. Månedens beste utvikling ble oppnådd av Chrysalis, Ares Management,...

Tom Berggren 6 juli 2021