Lukk

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt uten større presisjon, rentene har falt, og kredittspreadene har økt noe.

At viruset har spredd seg til Europa, innebærer at nordisk industri garantert vil bli påvirket negativt på kort sikt. Visse deler av forbruket og produksjonen vil ikke forsvinne for godt, men bare utsettes til fremtiden. I kombinasjon med forventet monetær og finanspolitisk stimuli indikerer dette en relativt rask og kraftig opphenting når situasjonen har stabilisert seg. Derfor har ikke fondet foretatt noen større taktiske omdisponeringer hår det gjelder risikonivået. Aksjevekten er i underkant av 60 prosent.

I februar gjorde fondet noen endringer i porteføljen som det er verdt å kommentere: Da AtriumLjungberg-aksjen falt kraftig etter regnskapsrapporten, benyttet fondet anledningen til å øke posisjonen. Delårsrapporter i selskaper som forvalter eiendom, skog, kraft og lignende, bør rimeligvis ikke forårsake større reaksjoner i den ene eller andre retningen siden inntekter og kostnader er relativt forutsigbare. Det er heller endringer i avkastningskravet som påvirker kursen.

Rapporten til Lifco oppfylte ikke helt markedets forventninger, men reaksjonen må ses i lys av den sterke utviklingen til aksjen i månedene forut for rapporten. Siden fondet hadde redusert posisjonen noe i forkant, benyttet vi anledningen til å kjøpe oss inn igjen i aksjen etter den negative kursreaksjonen.

Posisjonen i Industrivärden ble solgt etter en pen oppgang og redusert rabatt, blant annet for å finansiere kjøpet av de to ovennevnte aksjene. Etter at fondet investerte i Sampo-aksjen i slutten av 2018, har avkastningen vært god, men ikke i tråd med børsindeksen. Utviklingen har imidlertid vært bedre enn hos de svenske bankene med en merkbart mer stabil avkastning. Til den nåværende prisingen finnes det imidlertid mer interessante alternativer.

På obligasjonssiden har vi investert i Akelius, som hentet inn ny kapital gjennom en hybridobligasjon og i en ny posisjon i form av eiendomsselskapet Niam. Dessuten har vi økt posisjonen i Heimstaden. Vi har også redusert posisjonen i Hurtigruten marginalt etter god utvikling etter emisjonen.

Flere artikler

Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020
Fortsetter oppgangen?
Carnegie Strategifond

Fortsetter oppgangen?

Utviklingen i november gav ytterligere et positivt bidrag til Carnegie Strategifonds åravkastning. Hvis det ikke skjer noe helt uforutsett i desember, vil 2019-avkastnig bli helt i særklasse. Dette kan være...

John Strömgren 5 desember 2019
«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»
Carnegie Strategifond

«Holmens eiendommer er åpenbart undervurdert»

I oktober kom det inn gode nyheter fra to fronter som over lengre tid hadde voldt verdipapirmarkedene bekymringer. For det første ser det ut til at USA og Kina kan...

John Strömgren 5 november 2019