Lukk

Vi øker i oppgradert Alrosa

Også i mars fortsatte det å strømme kapital inn i selskapsobligasjoner fra globale vekstmarkeder, slik at markedet fikk fortsatt støtte. Selv om aktiviteten på primærmarkedet har kommet i gang, er utstedt volum lavere enn på samme tid i fjor. Teknisk sett kan dette anses som gunstig fra et tilbudsperspektiv.

Når det gjelder kredittspreaden, var bevegelsene relativt små i mars, men sammenlignet med årsskiftet er de over 50 poeng strammere. Samtidig har amerikanske markedsrenter falt og gitt støtte til USD-obligasjoner med fast rente.

Imidlertid oppstod det en viss uro da den korte tremånedersrenten i USA i løpet av måneden klatret til et høyere nivå enn tiårsrenten. Invertert rentekurve er vanligvis en indikasjon på framtidig lavkonjunktur. Bildet er imidlertid ikke entydig, siden toårsrenten fortsatt er lavere enn tiårsrenten, og vi kommer til å følge nøye med på den videre utviklingen. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond steg med 0,58 prosent i mars.

I mars økte vi eksponeringen mot det russiske diamantfirmaet Alrosa, der vi får forholdsvis godt betalt for en obligasjon med relativt kort tid til forfall. Senere denne måneden ble Alrosa oppgradert til Investment Grade av Fitch, og selskapet kunngjorde også at det vurderer å utstede en ny femårsobligasjon og kjøpe tilbake en del av utestående obligasjon med forfall 2020.

To andre selskap der vi økte i løpet av måneden, var CEMEX, et meksikansk sementselskap, og B2 Holding, som kjøper opp gjeldsporteføljer med spesielt fokus på Øst- og Sentral-Europa. I den mer defensive delen av porteføljen deltok vi i den store emisjonen som teleoperatøren Telenor gjennomførte i midten av måneden. Selskapet prioriterte volum, og takket være dets store asiatiske eksponering ser vi på obligasjonen som en god måte å balansere porteføljen på. Selskapet har kredittratingen A fra S&P og A3 fra Moody’s, og det betalte Stibor +80 for en obligasjon med forfall i 2024.

Flere artikler

Sterk utvikling i Latin-Amerika
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Sterk utvikling i Latin-Amerika

Det strømmer fortsatt kapital inn i selskapsobligasjoner fra vekstmarkeder, og vi har notert en relativt stabil utvikling med hensyn til kredittspreader. Langsiktige USA-renter steg også mot slutten av februar etter...

Mona Stenmark 4 mars 2019
Vostok selger russiske Blocket
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vostok selger russiske Blocket

Året har begynt godt for selskapsobligasjonene på verdens vekstmarkeder. Forventninger om at den amerikanske sentralbanken (FED) skal være mer forsiktig med renteøkninger framover, bidro til bedre stemning. På det siste...

Mikael Engvall 4 februar 2019
Sterk balanse
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Sterk balanse

Desember ble en positiv måned for de globale vekstmarkedene. Amerikanske renter falt det meste av måneden, samtidig som kredittmarginene var relativt stabile. Den amerikanske sentralbanken økte renten med 0,25 prosentpoeng...

Mikael Engvall 3 januar 2019