Lukk

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet

Mars måned kom kun til å handle om den globale spredningen av koronaviruset og dets innvirkning på både realøkonomien og risikosentimentet. Effektene av spredningen har vært mye kraftigere enn fryktet. Derfor har også både sentralbanker og stater brettet skjorta langt opp på armene og vedtatt både omfattende støttepakker, rentekutt og ulike stimulansetiltak.

Takket være disse vedtakene har vi nå, etter kraftige fall i alle typer risikoaktiva tidligere i måneden, fått oppleve en noe bedre risikovilje og en forsiktig, men bred børsoppgang.

Etter betydelige kursfall i kredittmarkedet, hovedsakelig drevet av likviditetsmangel, skjer det en viss stabilisering også her. Kursnivået har steget noe, og likviditeten anses nå som noe bedre enn tidligere i måneden. Den norske regjeringens krisefond for obligasjonskjøp på 50 milliarder kroner (der halvparten kan brukes til kjøp av High-Yield-obligasjoner) og Riksbankens forventede støttekjøp av obligasjoner bør bidra ytterligere til å holde kredittmarkedet i balanse fremover.

Til tross for den forsiktige oppgangen ligger obligasjonskursene fremdeles på historisk lave nivåer, slik at mange papirer virker å ha en ekstremt attraktiv avkastning. I dette markedet har det ganske plutselig blitt normalt med 10–15 prosent for fine selskaper, sammenlignet med 4–7 prosent tidligere.

Hovedfokuset i løpet av måneden har vært på å opprettholde en likvid portefølje og tilstrekkelig kassebeholdning til å takle kapitalflyten.

Gitt dagens kursnivå finnes det som sagt gode muligheter for langsiktig attraktive investeringer. Dette ser man tydelig på fondets underliggende kupongavkastning, som for øyeblikket er hele 15,8 prosent. Viktige egenskaper fremover vil være langsiktighet og tålmodighet, for reisen tilbake kan gå langsomt og bli preget av volatilitet. Samtidig forventer vi at de fleste posisjonene på sikt henter seg inn etter det kraftige kursfallet – slik at obligasjonene blir innløst i sin helhet, samtidig som vi mottar relativt høye kupongbetalinger underveis.

Spredningen av viruset og dets effekt på det generelle risikosentimentet har ført til at fondet er ned 18,39 prosent. Dermed blir avkastningen hittil i år på –17,93 prosent.

Flere artikler

Underliggende yield: 15 prosent
Carnegie High Yield Select

Underliggende yield: 15 prosent

Det første kursfallet var bredt og jevnt fordelt, men i april reflekterte prisingen i større grad underliggende virksomhet og effekten av covid-19. Imidlertid finnes det fortsatt store forskjeller på områdene...

Niklas Edman 7 mai 2020
Korreksjon med muligheter
Carnegie High Yield Select

Korreksjon med muligheter

Mesteparten av februar var preget av fortsatt godt risikosentiment og nye toppnoteringer på globale børser. Oppgangen fikk imidlertid en brå slutt da markedene ble kjent med nyheten om at koronaviruset...

Maria Andersson 4 mars 2020
Fokus på annenhåndsmarkedet
Carnegie High Yield Select

Fokus på annenhåndsmarkedet

Det sterke sentimentet fra 2019 fortsatte inn i nyåret, men ble snart svekket av militær spenning mellom USA og Iran samt av det kinesiske koronaviruset, som sprer seg globalt. Selv...

Maria Andersson 4 februar 2020