Lukk

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet

Mars måned kom kun til å handle om den globale spredningen av koronaviruset og dets innvirkning på både realøkonomien og risikosentimentet. Effektene av spredningen har vært mye kraftigere enn fryktet. Derfor har også både sentralbanker og stater brettet skjorta langt opp på armene og vedtatt både omfattende støttepakker, rentekutt og ulike stimulansetiltak.

Takket være disse vedtakene har vi nå, etter kraftige fall i alle typer risikoaktiva tidligere i måneden, fått oppleve en noe bedre risikovilje og en forsiktig, men bred børsoppgang.

Etter betydelige kursfall i kredittmarkedet, hovedsakelig drevet av likviditetsmangel, skjer det en viss stabilisering også her. Kursnivået har steget noe, og likviditeten anses nå som noe bedre enn tidligere i måneden. Den norske regjeringens krisefond for obligasjonskjøp på 50 milliarder kroner (der halvparten kan brukes til kjøp av High-Yield-obligasjoner) og Riksbankens forventede støttekjøp av obligasjoner bør bidra ytterligere til å holde kredittmarkedet i balanse fremover.

Til tross for den forsiktige oppgangen ligger obligasjonskursene fremdeles på historisk lave nivåer, slik at mange papirer virker å ha en ekstremt attraktiv avkastning. I dette markedet har det ganske plutselig blitt normalt med 10–15 prosent for fine selskaper, sammenlignet med 4–7 prosent tidligere.

Hovedfokuset i løpet av måneden har vært på å opprettholde en likvid portefølje og tilstrekkelig kassebeholdning til å takle kapitalflyten.

Gitt dagens kursnivå finnes det som sagt gode muligheter for langsiktig attraktive investeringer. Dette ser man tydelig på fondets underliggende kupongavkastning, som for øyeblikket er hele 15,8 prosent. Viktige egenskaper fremover vil være langsiktighet og tålmodighet, for reisen tilbake kan gå langsomt og bli preget av volatilitet. Samtidig forventer vi at de fleste posisjonene på sikt henter seg inn etter det kraftige kursfallet – slik at obligasjonene blir innløst i sin helhet, samtidig som vi mottar relativt høye kupongbetalinger underveis.

Spredningen av viruset og dets effekt på det generelle risikosentimentet har ført til at fondet er ned 18,39 prosent. Dermed blir avkastningen hittil i år på –17,93 prosent.

Flere artikler

Flere positive selskapsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flere positive selskapsnyheter

Den sterke trenden fortsatte, skjønt tempoet faller noe etter hvert som de lokale kredittspreadene nærmer seg sine europeiske motparter. Men selv om antallet åpenbare feilprisinger minker, er differansen fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021
«Markedet undervurderer kredittkvaliteten»
Carnegie High Yield Select

«Markedet undervurderer kredittkvaliteten»

Etter den sterke starten på året, med synkende kredittmarginer og positive selskapsnyheter, begynner vi å nærme oss historiske kredittspreader i Norden. Dermed bør avkastningsforventningene over tid nærme seg underliggende kupongrente....

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
God kostnadskontroll og forbedrede marginer
Carnegie High Yield Select

God kostnadskontroll og forbedrede marginer

Markedet April var preget av fortsatt godt risikosentiment drevet av sterkere makroøkonomiske tall som tyder på høyere økonomisk vekst og dermed høye forventninger i forkant av selskapenes Q1-rapporter, selv om...

Daniel Gustafsson 7 mai 2021