Lukk

Xiaomi – kinesisk mobilprodusent tas inn i porteføljen

De asiatiske børsene fikk en sterk avslutning på året. Carnegie Asia steg i verdi med 3,4 prosent, og i løpet av året som helhet steg fondet i verdi med 21,2 prosent. Gitt situasjonen da året begynte, har utviklingen gått over all forventning.

Hele året har vært en balansegang mellom svakere økonomisk utvikling og ulike stimuleringstiltak. Det viktigste var at Fed endret policyen og kuttet renten med flere trinn. Samtidig steg og falt aksjemarkedet i takt med utviklingen i handelskrigen mellom Kina og USA.

De asiatiske børsene steg i løpet av måneden, siden risikovilligheten økte som et resultat av at Kina og USA nå ble enige om «fase én» av en handelsavtale. Handelsavtalen inkluderer økt kinesisk kjøp av amerikanske kornprodukter, enighet om beskyttelse av patentrettigheter og teknologioverføring og deregulering av kinesiske finansmarkeder.

Til gjengjeld avstår USA fra å øke importtollen på kinesiske varer. Importtollen på 15 prosent som ble innført i september, blir halvert til 7,5 prosent – på importvarer til en verdi av 120 milliarder dollar. Kuttet kommer selvsagt i første rekke Kina til gode.

I slutten av måneden økte Kinas sentralbank stimulien ved å senke bankenes reservekrav med 0,5 prosentpoeng. Tiltaket innebærer et tilskudd av likviditet inn i økonomien. Man forventer ytterligere stimulansetiltak som skal motvirke svekkelsen i økonomien.

Denne måneden har vi gjort flere endringer i porteføljen. Det ble foretatt nyinvesteringer i Xiaomi Corp, en ledende kinesisk mobiltelefonprodusent, og i Sunny Optical, som produserer kamerakomponenter for telefoner.

Fondet økte posisjonen i Samsung Electronics, mens det solgte hele posisjonen i Samsung SDI. Vi økte også eksponeringen mot Alibaba da selskapet ble notert på Hongkong-børsen. Følgende selskaper ble solgt i desember: Central Pattana og CP All i Thailand, HDFC Corp i India og Hota Industries i Taiwan. Totalt sett økte vi fondets eksponering mot Kina på slutten av året.

Mer om fonder

Asia A

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Kina fortsatt påvirket av hendelsene i USA
Carnegie Asia

Kina fortsatt påvirket av hendelsene i USA

De asiatiske markeder steg videre i oktober. Carnegie Asia økte i verdi med 0,7 prosent. Mye av søkelyset var rettet mot utviklingen i det amerikanske presidentvalget, som i skrivende stund ennå...

Gunnar Påhlson 5 november 2020
Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger
Carnegie Asia

Sentralbankene trykker penger, og børsen stiger

«Don’t fight the Fed», som man pleier å si. De asiatiske markedene utviklet seg sterkt i juni, og Carnegie Asia steg i verdi med 8,2 prosent. Fasit for første halvår er...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong
Carnegie Asia

Verdens øyne er fortsatt rettet mot Kina og Hongkong

De asiatiske markedene fikk en noe svakere utvikling i mai. Markedene falt ikke særlig mye i lokal valuta, men så godt som hele nedgangen skyldtes en svekkelse av dollar mot...

Gunnar Påhlson 8 juni 2020