Stäng
Språk
Meny

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden och är i skrivande stund på högsta noterade nivåer sen pandemin 2020 både för krediter med hög respektive låg kreditrisk. Den nordiska kreditmarknaden har inte gått isär lika mycket vilket gör att den europeiska marknaden på sina håll för tillfället ser attraktiv ut i termer av nivå på kreditmarginaler.

Riksbankens höjning av styrräntan till 0,25% gjorde att korta räntor steg vilket är positivt för fonden då den består av en stor andel obligationer med rörliga kuponger och därför får med sig den högre räntan i avkastningen. Fondens löpande avkastning ligger per månadsskiftet på 4,7%, att jämföra med 4,1% per sista mars. Givet stora ränteuppställ så var fondens korta duration, 0,3 år, i övrigt en stor bidragsgivare till avkastningen under månaden tillsammans med innehavet Ice Group som annonserade att de återbetalar obligationerna i förtid till en premie. Detta räckte dock inte för att väga upp för den generellt svaga riskaptiten där high yield och efterställda krediter stod för den största nedgången. Primärmarknaden är fortsatt relativt lugn och avvaktande, särskilt för high yield transaktioner vilket även gäller för den europeiska marknaden.

I andrahandsmarknaden har vi gjort mindre justeringar under månaden där fokus fortsatt har varit på korta krediter (18–30 månader) vilket också synliggörs i kreditdurationen som kommit ned till 2,6 år. Vi har bland annat sålt av vår exponering mot Ericsson samtidigt som vi ökat i mer stabila namn som Lundberg och Industrivärden. Då den europeiska marknaden ser attraktiv ut kommer vårt fokus i närtid framför allt ligga på korta nordiska krediter som handlas på den europeiska marknaden, vilket också gynnar likviditeten i portföljen.

Mer om fonden

Fler artiklar

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022