Stäng

”Nordiska HY-marknaden framstår som mycket attraktiv”

Covid, Covid, Covid! Efter att ha präglat allt under nästan ett års tid kom godkännanden för vaccin och påbörjad vaccination under månaden att driva riskaptiten när investerare ser ett ljus i tunneln.

Att Storbritanniens utträde ur EU slutligen kulminerat och landat i ett avtal efter 4,5 års förhandlingar samt att USA:s nya president heter Joe Biden gör att orosmoln försvunnit och minskar den osäkerhet som präglat globala marknaderna. Lägg därtill vilja från både ECB och FED att stötta finansmarknaderna så blir resultatet en kombination som driver kreditmarginaler nedåt och ökar riskaptiten.

Lokalt har kombinationen stark nyemissionsmarknad och brist på inflöden bidragit till att hålla kreditmarginalerna på attraktiva nivåer och prisdiskrepansen mellan nordisk och kontinental HY har ökat. Detta gör att den nordiska HY-marknaden framstår som mycket attraktiv vs andra risktillgångar och segment. Den höga aktiviteten på primärmarknaden fortsätter att skapa intressanta investeringsmöjligheter för den selektive och även om marknadsdynamiken är mer eller mindre gynnsam för fonden så är underliggande bolagens utveckling mest central för långsiktig avkastning. Under månaden kom både Axactor och EG7 med positiva nyheter. Axactor annonserade en fullständig rekapitalisering varvid ägarna tillför närmare 100 miljoner euro i eget kapital och tillgångar samtidigt som man rullar obligationen på för oss väldigt attraktiva villkor. Obligationerna som så sent som någon månad sedan handlades till 4 procent underkurs återlöstes på 2 procent överkurs och bidrog med 0,15 procent till fondens avkastning under månaden. EG7 som vuxit kraftigt sedan emissionen meddelade ett jätteförvärv och som ett led i det ett helhetsgrepp kring sin finansiering där man återlöste obligationen på 106 procent.

Fonden utvecklades starkt och steg med 0,95 procent, vilket gör att årets avkastning nu uppgår till 1,81 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket coronavirusets framfart också har visat. Trots stark återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Bolag med inslag av teknik och digitalisering
Carnegie High Yield Select

Bolag med inslag av teknik och digitalisering

Osäkerheterna som präglade marknaden under slutet av oktober är som bortblåsta och det finns en stark tro på återgång till det normala efter positiva vaccinnyheter och avklarat USA-val. Börserna rusar...

Daniel Gustafsson 3 december 2020
Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen
Carnegie High Yield Select

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen

Under sina tre första år har Carnegie High Yield Select gett en avkastning på 3,4 procent per år, vilket ger en förstaplats hos Morningstar*. Och det finns mer avkastning att...

Daniel Gustafsson, Niklas Edman 6 november 2020
Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield
Carnegie High Yield Select

Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield

Stigande volatilitet, ökande smittspridning med nya nedstängningar som följd och oroligheter kring det amerikanska presidentvalet fortsätter att prägla de globala finansmarknaderna. Svängningarna på aktiemarknaderna rör sig i tandem med bakslag...

Niklas Edman 5 november 2020