Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Nordiska storbanker en fortsatt fin investering

Banker stod i centrum och påverkade global riskaptit märkbart under månaden. Vi såg en regional amerikansk bank stjälpas av dålig likviditetshantering som sen följdes av jätten Credit Suisse som togs över av UBS.

Själva övertagandet var inte så dramatiskt i sig då Credit Suisse haft svårigheter länge men det som överraskade marknaden var att obligationsinnehavare till så kallade AT1 (den obligation som riskmässigt är efterställd övriga obligationer och närmast aktier vad gäller risk) blev helt nedskrivna samtidigt som aktieägarna fick dela på köpeskillingen från UBS. Detta fick AT1-kapital oavsett bank att handla ned rejält då det såg ut som att risken med just dessa obligationer var större än marknaden och investerare trott.

Men som vanligt när krutet har lagt sig och marknaden har fått reda ut vad som gäller genom att jämföra äpplen med äpplen så har inte bara generellt sentiment återhämtat sig, AT1 har handlat upp igen men framför allt så har marknaden insett följande. Nordiska storbanker är både väldigt lönsamma, välkapitaliserade och har en betydligt mer konservativ syn på likviditetshantering jämfört med en amerikansk regional bank som nästan bara hade inlåning från techbolag. Och kanske viktigast att dokumentationen till nordiskt och europeiskt AT1-kapital INTE tillåter nedskrivning innan aktieägarna får ta smällen. Sammanfattningsvis har vår vy på portföljens innehav av AT1 i nordiska storbanker inte ändrats, utan vi ser fortsatt detta segment som mycket attraktivt givet nuvarande avkastningsnivåer om runt 7 procent för 1-2 års löptid.

Vi fortsätter att se fastighetsbolag göra nyemissioner för att hantera likviditeten och återlösa skuld vilket så klart är positivt även om det tyvärr inte riktigt syns i prissättningen på obligationerna.

Stora rörelser och marknadsbrus har skapat en del flöden men likviditeten i både portföljen och marknaden har varit bra varför vi har hanterat dessa med god marginal. Efter månadens rörelser så taktar numer portföljen dryga 9 procent vilket vi bedömer som mycket attraktivt givet fondens relativt defensiva uppbyggnad.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.