Stäng
Språk
Meny

Novatek undertecknade UN Global Compact

De globala marknaderna hade en orolig period i september. I Ryssland däremot fortsatte uppgången. Marknaden noterade faktiskt ny tioårshögsta. Orsaken är förstås de allt högre energipriserna. Ryssland vars huvudsakliga export är energi gynnas naturligtvis av högre priser.

Oljepriset steg till över 80 dollar för första gången på länge. Än viktigare, och mer omdebatterat, var gaspriset som såg noteringar på över 900 dollar per mcm. Lagren i Europa är mycket låga och efterfrågan stark samtidigt som vintern inte ens börjat. Situationen ser mycket ljus ut för gasbolagen (men inte lika ljus för Europas elkonsumenter). Fonden har investerat i två gasbolag – Gazprom och Novatek. Båda gick starkt i september. Gazprom steg med 21 procent och Novatek med 13 procent. Rysslandsfonden i sin helhet steg med 5,5 procent. Allt i svenska kronor.

”Vi har under en längre tid legat på för att bolaget ska underteckna detta”.

Novatek undertecknade i september UN Global Compact. Vi har under en längre tid legat på för att bolaget ska underteckna detta. Inte lika bra var att bolagets CFO Mark Gyetvay i USA anklagades för att inte ha deklarerat sina ”offshore tillgångar” och underlåtit att betala skatt. Mark Gyetvay har dock inget direkt ägande i Novatek.

Gazprom är nu färdiga med byggnationen av North Stream 2. Bolaget väntar dock på EU:s tillstånd innan pipelinen kan tas i drift. Gazproms styrelse har vidare beslutat att utöka bolagets investeringsprogram till 1,7 biljoner rubel för i år. Det gynnsamma läget på gasmarknaden gör investeringar nödvändiga och möjliga. Bolaget kommer ändå att ha tillräckligt mycket kassa över till en rejäl utdelning. Samtidigt ska Lukoil och Gazpromneft göra stora investeringar i ett nytt oljeprojekt i Meretoyakha. Total produktionspotential är 9,1 miljoner ton olja och 500 bcm naturgas. Investeringen beräknas till ca 200 miljarder rubel. De ryska olje- och gasbolagen satsar fortsatt på ny produktion.

Ryssland har i det tysta hållit val till det ryska parlamentet Duman. Putins parti ”Förenade Ryssland” behåller sin kontroll. Anklagelser om att valet inte har gått rätt till är förstås många. På grund av myndigheternas kontroll har dock protester varit omöjliga.

I ljuset av Kinas elektricitetkris har InterRAO dubblat sina elleveranser till Kina. InterRAO levererar även el till Finland. Både stamnätet till Finland och till Kina är nu utnyttjade till 100 procent.

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”
Carnegie Rysslandsfond

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”

Världens aktiemarknader liksom oljepriset steg kraftigt under december. Den ryska börsen hängde dock alls inte med utan föll då riskpremien ökade. Den fortsatta situationen i Ukraina och Rysslands utpressningsförsök gentemot...

Fredrik Colliander 7 januari 2022
Tung månad för ryska marknaden
Carnegie Rysslandsfond

Tung månad för ryska marknaden

November blev en förskräcklig månad för den ryska marknaden. En rysk militär uppladdning längs den ukrainska gränsen ledde först till kraftigt ökad geopolitisk risk. Investerarna som sitter på stora vinster...

Fredrik Colliander 6 december 2021
Fortsatt höga gaspriser
Carnegie Rysslandsfond

Fortsatt höga gaspriser

Världens aktiemarknader återhämtade sig kraftigt i oktober. Även den ryska marknaden steg. Dock inte lika mycket som många utvecklade marknader i väst. Rysslandsfonden steg med 1,4 %. Ett stort antal...

Fredrik Colliander 3 november 2021