Stäng
Språk
Meny

Nu startar nya Carnegie High Yield Select!


Nu startar Carnegie High Yield Select – en nischad räntefond med förväntad underliggande avkastning på drygt 5 procent. ”Nordiska high yield-krediter erbjuder mycket intressanta möjligheter”, berättar förvaltarna Niklas Edman och Maria Andersson.

Vill du investera i Carnegie High Yield Select?
Ring 08-12 15 50 00 eller mejla oss på spara@carnegiefonder.se

Den nya fonden investerar primärt i så kallade high yield-krediter. I praktiken innebär det att fonden investerar i företagsobligationer som har en lite högre risknivå och därmed också en lite högre ränta.

Även om kreditrisken är något högre för high yield obligationer så berättar Niklas Edman att både ränterisk och marknadsrisk går att begränsa via att köpa korta obligationer med rörlig kupong.

– Men det här är inte en ny värld för oss. I Carnegie Corporate Bond har vi alltid investerat i både high yield-krediter och det som kallas investment grade-krediter, och i Carnegie Strategifond är det nästan bara high yield som gäller när vi köper krediter.

– Faktum är att vi i dag förvaltar 12 miljarder kronor i high yield. Det som är nytt är att vi nu startar en ny räntefond med enbart high yield-krediter, förklarar Niklas Edman, som förvaltar Carnegie Corporate Bond samt den nya fonden Carnegie High Yield Select tillsammans med Maria Andersson.

Med andra ord är detta inget nytt investeringsunivers för Carnegie Fonder utan befintlig kompetens och erfarenhet används för att skapa en ny fond. Det blir en mindre och mer koncentrerad portfölj vilket gör att fonden har rätt att stängas vid ett förvaltat kapital om 2 miljarder kronor. Detta gör också att det blir en mer exklusiv produkt.

Fokus på egen analys

Precis som i alla Carnegie Fonders fonder är det bolagsanalys som är det mest avgörande för framgång. Eftersom Niklas och Maria inte bara investerar i svenska bolag och inte heller bara i bolag som har en börsnoterad aktie, så är utbudet stort. Niklas uppskattar att de träffar runt 200-250 bolag varje år, och innan en eventuell investering träffar de alltid företagets ledning och ofta även ägare eller styrelse.

– Vår egen analys är A och O. Vi investerar aldrig i en särskild sektor vi tror på, eller något specifikt land eller valuta utan utgår från och väljer alltid bolag som vi vill investera i. Bolag som vi tror på långsiktigt. Oftast för att de har en bra affärsidé, en erfaren ledning, stabila kassaflöden som ska kunna betala räntor och på sikt amortera av skulden, säger Maria Andersson.

En stor skillnad mellan att investera i aktier och företagsobligationer är att krediter har naturliga förfall medan aktier är eviga. Börsnoterade aktier går att köpa och sälja så gott som när som helst, men krediter har ofta en sämre så kallad likviditet. Bästa tillfället att investera i krediter är vanligtvis vid själva lånetillfället, det vill säga då ett företag ger ut obligationen. Och då finns det en klar fördel med att vara en större aktör där man får företräde till informationen om den nya obligationen.

– Med en ränteportfölj på totalt 25 miljarder kronor är vi en av de största kreditinvesterarna i Norden. Företag som vill låna pengar vänder sig därför till oss först, vilket ger oss möjlighet att i lugn och ro träffa ledning, göra en ordentlig analys och även påverka emissionens villkor, säger Niklas Edman.

 

RÄNTETEAM. Förvaltarna Niklas Edman och Maria Andersson tror på nordiska obligationer.

Norden lockar

Precis som i Carnegie Corporate Bond ligger fokus på nordiska bolag, som lockar av flera anledningar. Generellt sett får vi högre marginal i nordiska företagsobligationer och de har även lägre räntekänslighet än kontinentaleuropeiska krediter, samtidigt som krediterna ofta har bättre villkor eftersom lokala valutor tenderar att exkludera många större, internationella investerare.

I dagsläget bedömer vi att kreditrisken är hanterbar då företagen går mycket bra överlag. Dock väljer vi just nu att ha en kortare ränte- och kreditbindning för att minska både ränterisk och marknadsrisk vilket vi är mer osäkra till framför allt på grund av hög sannolikhet att räntorna går upp på sikt samt geopolitiska risker. Över tid kommer dock fonden med största sannolikhet ha längre ränte- och kreditbindning, förutsatt att marknaden normaliseras. Med tanke på hur kort kredit- och räntebindning vår nya fond kommer att ha så är det väldigt attraktivt med en underliggande ränta på över 5%.

– Dessutom bedriver nordiska bolag överlag ett mycket ambitiöst hållbarhetsarbete, vilket vi tar som ett kvitto på att de agerar långsiktigt i allt de gör, säger Maria Andersson.

Bolag som platsar

Vilka är då företagen vars krediter är aktuella för den nya fonden, Carnegie High Yield Select? Ett bekant exempel är Klarna, som de flesta som handlat på nätet har stött på. Klarna har på kort tid fått en oerhört stark position inom betalningslösningar på internet. Affärsmodellen är listig i det att Klarna tar betalt av både konsumenten och företaget. Klarna har i dagsläget runt 60 miljoner kunder i sitt register och har nyligen också erhållit en banklicens och startat ett lovande samarbete med Visa.

Dagens Industri den 29 september 2017.

– Det var väldigt få som fick möjlighet att investera i Klarna, som är ett av de mest intressanta svenska bolagen just nu. Obligationen vi avser investera att i ger ungefär 4,7 procent, säger Maria Andersson.
Ett annat exempel är Lebara, som är en norskmobiloperatör, ungefär som svenska Hallon.

– Lebara har över 3,5 miljoner kunder, en fin tillväxt och en stark och solid ägare. Bolagets nya ledning är duktiga på att identifiera besparingar, samtidigt som de förbättrar tjänsten för sina kunder. Krediten ger drygt 6,6 procent i ränta, vilket gör Lebara riktigt attraktiv, säger Niklas Edman.
Andra namn som lockar ränteförvaltarna är skuldköpsbolaget DDM, det danska vindkraftsbolaget European Energy, investmentbolaget Vostok New Ventures och it-bolaget Crayon.

– Sammantaget får vi i Carnegie High Yield Select en nischfond där vi siktar på drygt 5 procent i årlig underliggande avkastning, som det ser ut nu. Det tycker vi känns väldigt attraktivt och vi hoppas att fler vill följa med oss på den här resan, säger Niklas Edman.

Fakta om Carnegie High Yield Select

Start: 2 november 2017
Minsta insättning: 250 000 kronor
Riskklass: 4 av 7
Förvaltare: Niklas Edman och Maria Andersson

Avgift: 0,85 procent + rörligt arvode på 20 procent för all avkastning över Stibor 90 dagar + 2 procentenheter (Stiborgolv=0). Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader.

Ladda ned faktablad

Vill du veta mer om Carnegie High Yield Select?
Ring 08-12 15 50 00 eller mejla oss på spara@carnegiefonder.se

Mer om fonden

Fler artiklar

Flera positiva bolagsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flera positiva bolagsnyheter

Den starka utvecklingen fortsatte om än i långsammare takt när de lokala kreditmarginalerna konvergerar mot sina europeiska motsvarigheter och även om antalet uppenbara felprissättningar minskar så är skillnaden fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021
”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”
Carnegie High Yield Select

”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”

Efter den starka inledningen på året med sjunkande kreditmarginaler och positiva bolagsnyheter börjar vi följaktligen närma oss historiska kreditmarginaler i Norden och således bör avkastningsförväntningarna över tid närma sig underliggande...

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
God kostnadskontroll och förbättrade marginaler
Carnegie High Yield Select

God kostnadskontroll och förbättrade marginaler

Marknad April präglades av fortsatt gott risksentiment drivet av starkare makroekonomiska data som tyder på högre ekonomisk tillväxt och därav höga förväntningar inför bolagens Q1 rapporter även om återöppnandet går...

Daniel Gustafsson 7 maj 2021