Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Ny alltime high för den indiska börsen i juni

Indien har flest unga människor i Asien. 60 procent av befolkningen är under 30 år. Fram till 2030 adderar Indien 90 miljoner människor till sin arbetskraft. Indiens tillväxt drivs till stor del av inhemsk efterfrågan, dels av konsumtion, dels av statliga investeringar. Detta gör ekonomin mindre cyklisk och mindre beroende av export till västvärlden.

Handelskonflikten mellan Kina och USA innebär att allt fler globala företag väljer att diversifiera sina försörjningskedjor för att bli mindre beroende av Kina. Indien och Vietnam är de största vinnarna på denna förflyttning. Foxconn Technology som tillverkar telefoner åt Apple har redan byggt en ny fabrik i Indien. Samsung Electronics har också flyttar tillverkning av telefoner från Kina till Indien. En positiv effekt av detta är ökande utländska direktinvesteringar till Indien. Investeringar i produktion för export skapar också nya arbetstillfällen.

Statliga investeringar i infrastruktur ökar. Modis regering, som styrt Indien i snart tio år, har genomfört en rad tillväxtskapande reformer. Utbyggnad av infrastruktur är nödvändigt för att attrahera utländska företag att investera i Indien. Nya vägar, hamnar, flygplatser och satsningar på järnvägen krävs för att logistiken runt produktion och transporter för exportindustrin ska fungera. En växande medelklass på cirka 100 miljoner hushåll, det vill säga 400-500 miljoner människor, efterfrågar bättre bostäder. Högre disponibel inkomst möjliggör detta för många. Ett välfungerande banksystem för bostadskrediter hjälper också till.

BNP tillväxten ligger på 5-6 procent. Inflationen är under kontroll och RBI är färdiga med räntehöjningarna. Företagens vinster växer med 18-20 procent nästa år. Värderingen ligger strax över den tioåriga genomsnittsvärderingen på 18,5 x vinsten.

Indien har många välskötta bolag med professionellt management, låga skulder och lönsamhetsfokus. Det är inte svårt att hitta bra bolag i Indien. Många företag ägs och drivs av privata entreprenörer. Indien erbjuder strukturell tillväxt över tid. Jag kan utan större ansträngning räkna upp tio bolag som ökar sin omsättning och vinst med 15-20 procent per år över de kommande fem åren. Det innebär att affären dubblas på fem år. Allt annat lika borde då också bolagets värde dubblas på samma tid.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.