Stäng

Ny ”anti trust” lagstiftning i Kina

De asiatiska börserna fortsatte att stiga i december, i lokal valuta. En kraftig försvagning av dollarn med 3,7 procent innebar ändå att utvecklingen uttryckt i kronor blev något negativ. Carnegie Asia sjönk i värde med 0,6 procent.

Utvecklingen efter det amerikanska presidentvalet i november präglades av ökad optimism globalt. Nyheten om att flera vaccin godkänts, kom samtidigt vilket innebar att viljan att investera i Asien och emerging markets återvände och vi såg stort inflöde av internationellt kapital till regionen i december.

Marknaderna har på mycket kort tid diskonterat en kraftig cyklisk återhämtning i global tillväxt under kommande år. Bidens valseger sågs också som positiv för Asien. Precis som vi trodde, föll dollarn i värde när kapitalet lämnade USA:s trygga famn för att söka avkastning i marknader med högre risk. Inflödet av nytt kapital tillsammans med stora omallokeringar mellan olika länder, innebar att kinesiska aktier fick en svagare utveckling i december. Kina klarade sig bättre tidigt i pandemin och hade därför en återhämtning för börsen tidigare. I december fick länder med stor exportaffär och mer cyklisk industri, som till exempel Sydkorea och Taiwan, en kraftig uppgång. Uppgången leddes av råvaruaktier, framförallt inom koppar och aluminium, samt av halvledartillverkare och biltillverkare. Bolag som klarat sig bra under pandemin, som internetbolag och företag med digitala affärsmodeller, föll tillbaka.

I Kina införde myndigheterna ny ”anti trust” lagstiftning för att komma till rätta med vissa internetbolags monopolliknande ställning. Detta drabbade Alibaba extra hårt. Även länderna i sydostasien, som under pandemin haft en mycket svag utveckling, fick en kraftig återhämtning när nyheten om vaccin kom.

Fonden minskade redan under hösten innehaven i internetbolagen. Under månaden avyttrades innehavet i Meituan Dianping samtidigt som innehaven i Tencent, JD.com och Alibaba minskades. Fonden ökade investeringarna i Sydkorea genom köp av SK Hynix, halvledartillverkare, SK Telecom samt KB Financial Group. I Taiwan gjordes investering i Mediatek. Fonden ökade också exponeringen mot sydostasien genom köp av Bank Central Asia, (Indonesien), BDO Unibank, (Filippinerna) och CP All, (Thailand).

 

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Portföljbolagen som gynnas av omställningarna
Carnegie Asia

Portföljbolagen som gynnas av omställningarna

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under april. Carnegie Asia föll i värde med 1,2 procent. Vi har tidigare skrivit om intressanta investeringsteman i Asien. Flera av dessa drivs av ett...

Gunnar Påhlson 7 maj 2021
Alla vill ha elbil och förnybar energi – men ingen vill investera i nya gruvor
Carnegie Asia

Alla vill ha elbil och förnybar energi – men ingen vill investera i nya gruvor

Efterfrågan på basmetaller som koppar och aluminium förväntas öka kraftigt framöver. Priserna på LME har redan stigit sedan förra året. Priset på till exempel koppar har mer än dubblats sedan...

Gunnar Påhlson 26 april 2021
Ökad reglering av fintech-bolagen
Carnegie Asia

Ökad reglering av fintech-bolagen

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under mars. Tack vare en valutaförstärkning för dollarn på drygt 4 procent steg ändå värdet uttryckt i kronor. Carnegie Asia steg i värde med 1,1...

Gunnar Påhlson 7 april 2021