Stäng
Språk
Meny

Ny exponering mot Linköping Stadshus

Efter att vi sett stora rörelser för svenska statspapper tidigare under våren blev maj en förhållandevis lugn månad med något stigande räntor.

Från Riksbanken fortsätter stödköpen av obligationer emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag samt av företagscertifikat inom segmentet för Investment Grade. Avseende köp av företagsobligationer har Riksbanken anlitat Blackrock Financial Markets Advisory för att utvärdera hur ett köpprogram skulle kunna se ut. Uppdraget väntas bli klart inom kort.

Efter att ha gått isär under mars fortsatte spreadar för svenska bostadsobligationer att minska något under maj vilket delvis kompenserade för stigande räntor och bidrog positivt till fondens avkastning. Totalt ledde detta till att Carnegie Obligationsfond backade med 0,26 procent under månaden. Durationen för fonden ligger på 6,10.

Vi har tagit in en ny exponering i fonden genom ett köp av Linköping Stadshus. Vi köpte en obligation med förfall 2023 som ger oss närmare en halv procent årligen vilket kan jämföras med kurvan för statsobligationer som ligger omkring -0,25 procent vid samma löptid. Linköping Stadshus ägs av Linköpings kommun och är ett sammanhållande bolag för kommunens aktiebolag som verkar för olika form av service så som bostadsförsörjning, förvaltning av skolfastigheter, värme- och vattenförsörjning. Linköping Stadshus har AA+ i kreditbetyg från Standard & Poors och det finns även en kommunal borgen. Vi köpte denna obligation i andrahandsmarknaden och sålde samtidigt en mindre post i Kommuninvest. Vi fortsätter vår ansats i att framförallt ta exponeringen utanför stat i obligationer med lite kortare löptid.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditvärdighet. Exponeringen är främst mot svenska staten, kommuner samt säkerställda bostadsobligationer. Fonden är känslig för rörelser i svenska marknadsräntor då den har lång räntebindning. Portföljinnehaven utgörs av obligationer utgivna i svenska kronor.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik
Carnegie Obligationsfond

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell börjar nu kratta för ett besked om en nedtrappning av tillgångsköpen och sade att ett sådant kan komma redan i samband med nästa möte för...

Mikael Engvall 5 oktober 2021
Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti. Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell...

Mikael Engvall 1 september 2021
Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten

Räntan för svenska statsobligationer kom ner under juni. Detta var i linje med ledande räntor globalt, även om FED:s signaler om eventuellt två räntehöjningar 2023 bidrog till en temporär ränterörelse...

Mikael Engvall 5 juli 2021