Stäng
Språk
Meny

Ny exponering mot Volvo Cars

Efter att vi under året som helhet haft en relativt stark marknad med allt tightare kreditmarginaler har vi under senhösten upplevt en period med något svagare utveckling och det har även varit en del utflöden ur amerikansk och europeisk High Yield.

Detta har även satt sin prägel på krediter på världens tillväxtmarknader och då amerikanska långräntor dessutom rört sig uppåt så blev november en något svagare månad än vad vi vant oss vid.

Det är egentligen logiskt att vi efter en period med stark marknad får en period med konsolidering och 2017 kommer oavsett att bli ett rekordår när det gäller nyemissioner för emittenter på tillväxtmarknader. En stor del av de emissioner som görs kan dock finansieras av obligationer som går till förfall och av underliggande kuponger. Därutöver har många bolag valt att lösa in utestående obligationer i förtid då de nu ser ett bra tillfälle att förlänga sin kreditbindning. Så sett till behovet av nettofinansiering var det faktiskt större under perioden 2012–2014 även om vi i absoluta tal noterar ett rekordår i år.

Vi har under månaden blivit inlösta i förtid på en obligation vi ägt i brasilianska skogsbolaget Suzano och per månadsskiftet november/december blev vi även lösta på vårt innehav i kinesiska biltillverkaren Geely. Det är ett bolag som vi haft exponering mot sedan vi startade fonden och vi gillar verkligen den utveckling vi sett under de senaste åren. Tyvärr har de inte några andra USD-obligationer emitterade och vår exponering mot gruppen går nu istället genom Volvo Cars som har samma kinesiska huvudägare som Geely. Just Volvo Cars emitterade under november en ny obligation i EUR som löper fram till 2025. Vi tycker dock inte att vi fick betalt för den långa durationen utan ökade istället något i bolagets obligation i svenska kronor med förfall 2022.

Sett till den samlade portföljen backade den något under månaden och avslutade november med en nedgång om 0,10 procent.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond investerar i krediter på världens tillväxtmarknader och har en balanserad portfölj med exponering mot såväl Investment Grade som High Yield. Fonden kan ses som ett bra alternativ för den som söker exponering mot världens tillväxtmarknader och samtidigt vill ha en förhållandevis låg risk.

Fler artiklar

Ökat utbud av emissioner

Ökat utbud av emissioner

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt...

Mikael Engvall 1 maj 2019
Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade...

Mona Stenmark 4 april 2019
Stark utveckling i Latinamerika

Stark utveckling i Latinamerika

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik. Den annars något...

Mona Stenmark 4 mars 2019