Stäng

Ny grön emission från Fabege

April inleddes med oroligheter kring handelskonflikterna mellan USA och Kina men har överlag varit något lugnare efter turbulenta börser i både februari och mars. Kreditmarknaden stabiliserades något och aktiviteten var högre både på primär- och sekundärmarknaden. Vi såg inte samma avvaktande inställning som präglade framförallt mars då många nyemissioner pressades ut i marknaden innan påsken, skriver Carnegie Corporate Bonds förvaltare Niklas Edman.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,50 procent och indikerade därtill att en första höjning väntas först mot slutet året, till skillnad från andra halvåret av 2018 som tidigare kommunicerats. Detta kan bli en utmaning då Riksbanken kan tvingas föregå ECB, något som fått marknaden att skjuta på förväntningar om första höjningen till 2019.

Rapportsäsongen drog igång och flera av storbolagen har rapporterat resultat i linje eller över förväntningar, vilket åter givit fart åt riskaptiten på börserna.

Globalt präglas nyheterna fortfarande av ryska sanktioner och handelskriget mellan USA och Kina.

April månad var relativt lugn och vi deltog i bl.a. den gröna nyemissionen från Fabege. Carnegie Corporate Bond A steg med 0,03 procent under månaden och är upp 0,12 procent under året. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen och försöker även begränsa marknadsrisken genom att till stor del investera i obligationer med kortare förfall, även om vi i vissa fall kan premiera en attraktiv marginal framför förfallotid.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för eventuell ökad volatilitet framöver. Vad gäller fondens avkastning så var 2017 ett mycket starkt år mot bakgrund av ECB:s stödköp och en allmän hög riskaptit. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.


Läs mer! Governance och gröna obligationer

Aktiv förvaltning handlar om löpande utvärdering av innehavens utmaningar och utveckling, inte minst inom ESG-relaterade frågor. Här följer exempel på hållbarhetsarbete hittills i år i fonderna Carnegie Corporate BondCarnegie Strategifond och Carnegie Sverigefond.

Fler artiklar

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
”En av de svagaste månaderna på länge”
Carnegie Corporate Bond

”En av de svagaste månaderna på länge”

Efter ett trevande år med ömsom sommarvärme och ömsom höstrusk kom november att välkomna den råaste vinterkylan. Handelsspänningar, tullkrig och politisk oro har tagits som anledningar till att bolagens obligationskurser...

Niklas Edman 10 december 2018
Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav
Carnegie Corporate Bond

Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav

Med oktober kom hösten och i takt med det övergick börserna snabbt i vinterfrost. Globalt har fokus legat på eskaleringen av handelstullar, eventuell avmattning i ekonomin och bolag som inte...

Niklas Edman 5 november 2018