Stäng

Ny grön emission i Humlegården

Juni månad präglades av en hög aktivitet i primärmarknaden, åtminstone under perioden fram till midsommar. Ett antal emittenter var angelägna att komma ut och säkra finansiering innan sommarlugnet på allvar satte sin prägel på marknaden. Vi såg nyemissioner både avseende bostadsobligationer, statskontrollerade bolag och traditionella Investment Grade-krediter.

Marknadsräntorna fortsatte ner under månaden. En bidragande faktor var den europeiska centralbankschefen Draghi som kom med ett duvaktigt budskap och konstaterade att räntesänkningar var en del av ECB:s verktygslåda och att om det behövs har centralbanken beredskap för fortsatta stimulanser. Uttalandet satte ordentlig press på europeiska marknadsräntor och den svenska 10-åringen handlades ett tag under nollstrecket. Stibor backade ned till -0,03 procent. Carnegie Likviditetsfond steg med 0,06 procent under juni.

Under juni var vi med i en fyraårig grön emission i fastighetsbolaget Humlegården som ger oss Stibor +120. Bolaget fick tidigare i år Investment Grade-rating från Moody’s (Baa2). Under månaden sålde vi av vår position i det norska fastighetsbolaget Steen & Ström som vi anser handlas till en förhållandevis tight kreditmarginal. Landshypotek gjorde en större emission av obligationer med förfall 2024 och även om emissionen inte passade oss blev det lite rotation i namnet och vi ökade vår exponering i en av deras lite kortare säkerställda obligationer.

Vi har under månaden även köpt en post i industrikoncernen Lifco med ungefär ett år kvar till förfall. Bolaget har verksamhet inom bland annat tandvårdsprodukter och anläggningsmaskiner och är verksamt över stora delar av världen. Vi adderade även en mindre post i Nordic Entertainment Group vars verksamhet vi beskrev i månadsrapporten för maj.

Carnegie Likviditetsfond är en försiktig fond med exponering mot stat, kommun och landsting samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden investerar primärt i obligationer med rörlig ränta vilket gör att ränterisken i fonden kan hållas låg. Exponering i annan valuta än svenska kronor valutasäkras för att undvika volatilitet.

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019