Stäng

Ny grön obligation finansierar hållbara transporter

Efter att året inletts med stigande räntor föll de sedan tillbaka kraftigt under andra halvan av januari.

Totalt över månaden såg vi lägre räntenivåer framförallt i de längre löptiderna och den svenska tioåringen backade rejält under januari och handlas åter under nollstrecket på -0.04 procent.

Oro kopplat till coronaviruset bidrog till fallande räntor globalt. Här på hemmaplan kom inflationssiffror i mitten av månaden in ungefär som väntat och när SCB rapporterade oväntat låg arbetslöshet för december gick det marknaden relativt obemärkt förbi. Förtroendet avseende statistiken för arbetslösheten kan ha påverkats av osäkerheten i de siffror som presenterades under hösten då SCB uppges haft problem med insamlingen av data.

Protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte bekräftade ledamöternas olika uppfattningar och vi kommer nog få invänta nya, mer tydliga signaler avseende ekonomins utveckling innan vi får mer konkret information om förväntad färdriktning för penningpolitiken.

Stibor fortsatte upp under januari och stängde på 0,19 procent. Carnegie Obligationsfond ökade med 1,10 procent under månaden.

SBAB emitterade genom AB Sveriges Säkerställda Obligationer en bostadsobligation, (benchmark) med förfall i juni 2025 vilken vi var med i. De gjorde även en mindre 10-årig obligation parallellt.

Vi har under månaden avyttrat hela vårt innehav i Swedbanks bostadsobligation med förfall 2023. Ett nytt innehav i portföljen är en femårig grön obligation emitterad av Region Skåne. Pengarna ska de använda till projekt för energieffektivisering samt till mer hållbara transporter. Obligationen emitterades till en ränta om ca 0,5 procent. Totalt sett har vi inte gjort några större justeringar avseende durationen i portföljen som nu ligger på 6,2.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditvärdighet. Största emitten i portföljen är svenska staten. Därutöver har vi ränteinstrument emitterade av kommuner och landsting samt säkerställda bostadsobligationer. Fonden har förhållandevis lång räntebindning vilket gör den känslig för rörelser i svenska marknadsräntor och samtliga instrument i portföljen är utgivna i svenska kronor.

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”
Carnegie Obligationsfond

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”

Under 2020 har vi upplevt ganska stora rörelser för svenska räntor. Framförallt såg vi tvära kast under första kvartalet i samband med att coronakrisen satte sin prägel på marknaden. Den...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Ny exponering mot Linköping Stadshus
Carnegie Obligationsfond

Ny exponering mot Linköping Stadshus

Efter att vi sett stora rörelser för svenska statspapper tidigare under våren blev maj en förhållandevis lugn månad med något stigande räntor. Från Riksbanken fortsätter stödköpen av obligationer emitterade av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Välkommet stöd från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Välkommet stöd från Riksbanken

De penningpolitiska insatserna fortsatte under april för att dämpa effekterna av Coronavirusets spridning och den i många delar nedstängda ekonomin världen över. På hemmaplan valde dock Riksbanken att inte sänka...

Mikael Engvall 5 maj 2020