Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Nya analytikerbetyg – Outperform

Oktober blev en mycket positiv månad för Carnegie Listed Private Equity. Förutom starka rapporter och god utveckling i underliggande portföljbolag så bidrog sänkta långräntor till betydande uppgångar på världens börser. Månadens bästa strategi var fondbolag som hade ungefär dubbelt så hög månadsavkastning som direktinvesterare och fondportföljer. Fondbolagens stabila kassaflöden uppskattas och det kom också kvartalsrapporter från flera fondbolag som överträffade marknadens förväntningar.

Bland annat restes mycket nya pengar under kvartalet och Blackstone kunde rapportera en ökning av förvaltat kapital på hela 34 procent på ett år. Motsvarande siffra för Ares Management var en ökning på 27 procent (fee paying assets under management). Ytterligare ett bolag som överträffat analytikernas förväntningar för det tredje kvartalet var KKR som på ett år ökat intäkterna från förvaltningsavgifterna med 35 procent, dock gick det bokförda värdet ned med 5 procent på ett år.

Andra trender som kan uppmärksammas är betydligt mer investeringar än avyttringar, god utveckling för underliggande portföljbolag, hög direktavkastning för många innehav och återköp av egna aktier. Finansieringskostnaderna vid bolagsköp har ökat vilket påverkar företagsvärderingarna och många beskriver ett större intresse för investeringar än avyttringar just nu. Ett exempel är senaste rapporten från Princess som köpte bolag för mer än 10 gånger så stora belopp som deras avyttringar.

Under månaden hade vi besök av Carlyles grundare, David Rubenstein, som uttryckte sin förvåning över börsens aktuella värdering av Carlyle samtidigt som han konstaterade att det förmodligen är ett gynnsamt investeringsläge just nu. Intressant är också analytikers positiva inställning till många börsnoterade private equity-bolag. Credit Suisse har nyligen startat bevakning av ett antal av fondens innehav med Outperformance-betyg till bland annat Apollo, Carlyle, Blackstone och KKR. Motiveringen är goda möjligheter till organisk tillväxt samt stark och ökande marginal på förvaltningsavgifterna. Samtidigt har de en försiktig inställning till makro-faktorer, men ser positivt på private equity relativt andra investeringsområden.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.